01/10/2023
Rys Historyczny

Zarys historii SP nr 53 we Wrocławiu

Początki Szkoły Podstawowej nr 53 we Wrocławiu sięgają roku 1945, kiedy to po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto organizowanie polskiej 4-klasowej szkoły podstawowej w budynku na rogu obecnej ul. Wykładowej i ul. Strachocińskiej we wsi Dublany. Polscy osadnicy pochodzący w większości z miejscowości Dublan pod Lwowem, z tęsknoty za utraconymi ziemiami swych ojców, samorzutnie nazwali niemiecką wieś Drachenbrunn – Dublany. Administracyjnie wieś należała do gminy Nadolice Wielkie w powiecie wrocławskim. Spis ludności przeprowadzony 18 października 1945 r. we wsi Dublany, wykazał obecność 14 dzieci w wieku szkolnym od 7 do 14 lat.

W dniu 22 X 1945 r. dzieci te rozpoczęły naukę w polskiej szkole w Dublanach, która składała się z jednej dużej sali lekcyjnej, kancelarii i mieszkania nauczyciela. W 1946 r. do szkoły było zapisanych 25 dzieci gdzie istniały już dwie klasy zwykłe: I i II oraz dwa ciągi skrócone: II-III i III-IV ze względu na dużą ilość dzieci opóźnionych w nauce z powodu działań wojennych. W 1948 roku w szkole uczyło się w 28 dzieci. W 1947 r. wsi nadano nową nazwę Wojnów, a w 1951 r. włączono ją w granice miasta Wrocławia. 1 września 1951 roku szkoła uzyskała status szkoły miejskiej i nr 53, przyznano jej drugi etat nauczycielski i podwyższono stopień organizacyjny do poziomu klasy V. Oprócz Wojnowa do rejonu włączono ulice: Smoczą, Łaniewską, Sobocińską, część Strachocińskiej i Rolniczej Do tak zorganizowanej szkoły zostało zapisanych 57 dzieci.

Ze względu na trudne warunki w jakich funkcjonowała szkoła, w 1953r. przyznano na jej potrzeby drugi budynek przy ul. Wykładowej 3. W roku szkolnym 1954/55 rozpoczęło naukę już w 7-klasowej szkole 124 uczniów. W roku szkolnym 1956/57 istniało 7 oddziałów pracujących na 2 zmiany. Pracowało w nich 5 nauczycielek. W obu budynkach było 6 izb lekcyjnych: gabinet pomocy naukowych, biblioteka i kancelaria. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej i w roku szkolnym 1958/59 rozpoczęto prace nad przystosowaniem dotychczasowej świetlicy wojnowskiej przy ul. Strachocińskiej do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Trudne warunki lokalowe szkoły stały się powodem zbudowania i oddania do użytku w 1965 r. pawilonu przy ul. Wykładowej (między dwoma dotychczasowymi budynkami), w których utworzono 2 klasy.

W roku szkolnym 1966/67 szkoła rozpoczęła realizację programu szkoły 8-klasowej w trzech budynkach. Przełomowy w historii szkoły okazał się rok 1970, kiedy to oddano do użytku nowoczesną szkołę z salą gimnastyczną, zbudowaną w pobliżu starego budynku na Strachocinie. Na początku lat 90-tych ówczesny Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Ochej podjął się trudu dobudowania do szkoły nowego skrzydła z 4 salami lekcyjnymi, przeznaczonymi dla klas I-III i świetlicy. Od 1999 w budynku szkoły istnieje nowoczesna biblioteka z czytelnią, która służy nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom osiedla. W latach 1999-2002 w budynku, oprócz szkoły podstawowej, istniała również dwuoddziałowa filia Gimnazjum nr 19.

W roku 2000 r. w szkole na parterze powstaje tzw. mała pracownia komputerową z dostępem do Internetu, która w 2004 r. przeniesiona zostaje na I piętro do największej sali w szkole. Rok szkolny 2004/2005 Szkoła Podstawowa nr 53 rozpoczyna z nadanym szkole zaszczytnym certyfikatem „Szkoły z klasą”. 1 września 2005 roku powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą przy ulicy Strachocińskiej 155-157 w skład którego oprócz Szkoły Podstawowej Nr 53 wchodzi 6-oddziałowe Przedszkole nr 115 mieszczące się w dwóch budynkach przy ulicy Miłoszyckiej 23 oraz Smoczej 5. W wyniku postępowania konkursowego – Dyrektorem zostaje Pan Marian Antosz. 1 marca 2006 r. budynek przy ulicy Strachocińskiej 155-157 zostaje powiększony o nowy pawilon przedszkolny gdzie przeniesiono 2 oddziały z budynku przy ul. Smoczej 5. Oficjalne otwarcie tej części Przedszkola nr 115 z udziałem władz miasta nastąpiło 22 marca 2006r.

Ciekawostką jest, iż od roku 1919 we wsi Drachenbrunn istniała niemiecka szkoła ewangelicka której siedzibą był budynek na rogu obecnej ul. Wykładowej i ul. Strachocińskiej późniejszej szkoły we wsi Dublany a także Szkoły nr 53 we Wrocławiu. Szkołą tą kierował, aż do roku 1940 r., Friedrich Wilhelm Bufe.

Artykuł ze strony: Szkoły Podstawowej nr 53

2 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Zarys historii SP nr 53 we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *