//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Zadania inwestycyjne proponowane przez Zarząd Osiedla do realizacji w ramach budżetu miasta na 2015 rok

Do dnia 14 sierpnia, Zarząd Osiedla przygotowuje wnioski na zadania inwestycyjne proponowane do realizacji w ramach budżetu miasta na rok 2015.  Prosimy mieszkańców o krótkie konsultacje, jakie zadania z naszych osiedli moglibyśmy wpisać na budżetu miasta ( prócz niżej wymienionych, które Zarząd już przygotował). Propozycję inwestycji lub zadania proszę wysłać na adres : renata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl lub zgłosić pod numerem 501 408 931, do dnia 13 sierpnia do godziny 22.00. Do inwestycji zalicza się : budowę, przebudowę i adaptację, usługi w ramach inwestycji, projekty budowlane.

Do dnia dzisiejszego przygotowaliśmy następujące wnioski :

1/. Remont nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem i kanalizacją burzową  – ulica Wieśniacza. 
2/. Rewitalizacja kompleksu Czarna Woda ( Staw Swojczycki oraz Dwa Stawy) – rewitalizacja pod kątem rekreacyjnym.
3/. Budowa międzyosiedlowego, integracyjnego ośrodka kultury Strachocin-Swojczyce-Wojnów – wniosek ponowiono na prośbę i jako wzmocnienie projektu autorskiego Renaty Piwko-Wolny i Beaty Skorupy ( Stowarzyszenie Grupa z Pasją)  złożonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
4/. Remont nawierzchni 3 sięgaczy wraz z odwodnieniem. – ulica Włościańska.
5/. Remont nawierzchni głównej ulicy nawierzchni (m.in ubytki w nawierzchni, zapadnięte połacie)  – ulica Włościańska
6/. Remont sięgacza ulicy Zagrodniczej na wysokości numeru 13 + utwardzenie nawierzchni tłuczniowej (warstwą bitumiczną) po nieparzystej stronie ulicy.
7/. Instalacja systemu tablic informacyjnych na terenie osiedli – sztuk 11.
8/. Rewitalizacja placu zabaw w ciągu ulic Wałowa – Leśna – funkcje rekreacyjne.
9/. Remont, modernizacja oraz budowa brakujących chodników w ciągu ulic Strachocińska, Swojczycka  – wniosek  złożony jako wzmocnienie projektu do złożonego przez Rafała Pierzaka do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
10/. Remont budynku Rady Osiedla i zagospodarowanie terenu ( zieleń, miejsca parkingowe, plac zabaw, miejsca biesiadne)  – etap II i III przy ulicy Swojczyckiej 118 – zapewnienie funkcji społecznych i kulturalnych dla osiedli ( w chwili obecnej trwa I etap remontu budynku, na podstawie wniosku inwestycyjnego z sierpnia 2013).
11/. Budowa placu zabaw przy ulicy Ludowej – wniosek złożony jako wzmocnienie projektu do złożonego przez  Izabelę Folgę  do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
12/. Kompleksowa rewitalizacja parku przy ulicy Włościańskiej – wniosek złożony jako wzmocnienie projektu do złożonego przez Renatę Piwko-Wolny i Beatę Skorupę ( Grupa z Pasją) do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. W chwili obecnej realizowane jest część projektu w zakresie siłowni plenerowej.
13/. Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych w ciągu ulic Strachocińska , Swojczycka ( Miłoszycka wyłączona ze względu na planowaną kompleksową przebudowę)..
14/. Budowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Strachocińska, Swojczycka ( Miłoszycka wyłączona ze względu na planowaną kompleksową przebudowę)..
15/. Budowa zadaszenia typu „parasol” na niezadaszonych przystankach autobusowych – wszystkie osiedla.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *