Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP nr 638 w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki

Biurze Rozwoju Wrocławia rozpoczyna się procedura wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292 we Wrocławiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – MPZP nr 638.

Wyłożenie projektu planu trwa od dnia 16 sierpnia 2018 do dnia 06 września 2018, projekt dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, w pokoju nr 306 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 21 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 204 o godzinie 15:30. Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane osoby.

Do dnia 20 września 2018 roku można wnosić również wszelkie uwagi i wnioski do projektu planu na piśmie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, 50-030 Wrocław.

Pełna dokumentacja dotycząca MPZP 638 dostępna jest na stronie BIP UM Wrocławia – LINK

Przypomnijmy, że celem planu jest zaktualizowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z terenem przyległym w obrębie osiedla Wojnów we Wrocławiu niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Wrocław polegającej na budowie parkingu „Parkuj i jedź” wraz z drogą dojazdową oraz ciągiem pieszo-rowerowym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przez PKP PLK S.A. przystanku kolejowego „Wrocław Łany”.

Rada Osiedla już w kwietniu złożyła do projektu planu swoje wnioski i uwagi – Wnioski do MPZP nr 638

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *