21/09/2023
MPZP

Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP nr 516 w rejonie ul. Tatarakowej

https://bip.um.wroc.pl/artykul/133/34613/rejon-ul-tatarakowej-516

Biurze Rozwoju Wrocławia rozpoczyna się procedura wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Strachocińską a Groblą Janowicko – Swojczycką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – MPZP nr 516.

Wyłożenie projektu rozpocznie się od dnia 22 sierpnia 2018 do dnia 12 września 2018, projekt dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, w pokoju nr 213 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 05 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 215 o godzinie 15:30. Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane osoby.

Do dnia 26 września 2018 roku można wnosić również wszelkie uwagi i wnioski do projektu planu na piśmie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, 50-030 Wrocław.

Pełna dokumentacja dotycząca MPZP 516 dostępna jest na stronie BIP UM Wrocławia – LINK

Prace nad planem trwają już od 2013 roku, od kiedy można było składać pierwsze uwagi i wnioski do planu. Rada Osiedla wystąpiła w tamtym czasie z pismem do BRW, w którym zawarła swoje propozycje dla tego obszaru – Pismo z uwagami w sprawie MPZP ul. Tatarakowej – część z nich została ujęta w projekcie, szczególnie zapisy dotyczące utrzymania zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych, znalazły się również zapisy dotyczące wydzielenia nowych ciągów komunikacyjnych na wskazanym obszarze.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *