//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 już wystartował…

2 stycznia 2017 r. rozpoczął się nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja 2017. W tym roku w WBO do wydania jest 25 milionów złotych. Swój projekt może zgłosić osoba pełnoletnia – lider projektu, z którym konsultowany jest kształt projektu na każdym etapie jego realizacji. Nabór projektów trwa do 17 lutego 2017.

Na potrzeby WBO Wrocław podzielony jest na 14 rejonów – rejon skupia kilka osiedli. Projekt rejonowy to taki, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie. Każdy rejon ma do „wydania” 1,5 mln zł czyli łącznie 21 mln. zł. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. PLN i projekty duże do 750 tys. PLN. 

Aby omówić potrzeby naszych osiedli oraz usprawnić i zmaksymalizować (jak w poprzednich latach) wspólne działania i efekty, Zarząd Osiedla zaprasza na konsultacje wszystkie zainteresowane osoby. Spotykamy się w sali konferencyjnej Rady Osiedla przy ul. Swojczyckiej 118 w dniu 12 i 26 stycznia o godzinie 19.00. Konsultacje poprowadzą liderzy z lat poprzednich.

Organizowane są również ogólnomiejskie spotkania informacyjne dla mieszkańców poszczególnych rejonów, dla naszych osiedli najbliższe spotkanie wyznaczone jest na dzień 19.01 o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr 11 (ZS 19) przy ul. Spółdzielczej 2a. Więcej informacji na stronie WBO 2017

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *