21/09/2023
WBO

Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 – projekty z naszych osiedli

Na liście projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Wrocław 2014 – znalazło się 8 wniosków dotyczących naszych osiedli.  W tym roku do podziału jest 20 mln złotych, więc jest o co walczyć. Sumarycznie zarejestrowano około 500 wniosków, które po weryfikacji formalnej poddane zostaną głosowaniu publicznemu. Trzymajmy zatem kciuki za to, aby wszystkie osiedlowe projekty znalazły się na tej liście do głosowania! 

Oto lista zgłoszonych projektów z naszych osiedli:

1/. Międzyosiedlowy Integracyjny Ośrodek Kultury STRACHOCIN SWOJCZYCE WOJNÓW –  wartość do 1 500 000zł
Autor : Renata Piwko-Wolny i Beata Skorupa 

Opis: Budowa pierwszego międzyosiedlowego, integracyjnego ośrodka kultury Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Projekt obejmuje budowę obiektu parterowego o powierzchni 300 m kw ( I etap), z możliwością rozbudowy w przyszłości. Stan „pod klucz”, z armaturą sanitarną, łazienkami, kotłownią oraz wyposażeniem podstawowym m.in. meble, szatnia, aneks kuchenny. Zagospodarowanie terenu: parking na podbudowie piaskowej z kostki brukowej 100 m2, oświetlenie parkingu ( remont istniejącego oświetlenia). Zagospodarowanie i regulacja terenów zielonych: trawniki, ścieżki, nasadzenia oraz ogrodowa zewnętrzna ścieżka edukacyjna regionalno-historyczna ( m.in. historia osiedla i Wrocławia, legenda o Smoku Strachocie). Zagospodarowanie przestrzeni ośrodka: warsztaty i koła tematyczne; kluby seniora i mieszkańca; świetlica dla dzieci i młodzieży; sala sportowo-rekreacyjna; sala prób teatralnych, muzycznych, chórów; czytelnia, biblioteka;  sala multimedialno-komputerowa, niewielka część administracyjna. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie : ulica Strachocińska ( teren po betoniarni, koło starej przychodni).

2/. Szlak pieszo – rowerowy Smoka Strachoty – wartość do 1 500 000zł
Autor Mariusz Tokarz

Opis: Rewitalizacja istniejących terenów pieszo – rowerowych. Założenie szlaku opiera się głównie o przygotowanie ścieżek rowerowych, które ułatwią komunikację z sąsiednimi
osiedlami tj. Biskupin, Sępolno do grobli Szczytnicko – Bartoszowickiej przez stopień wodny Bartoszowice, jak również z terenami Gminy Czernica. Dodatkowo budowa małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe i inne a także tablice informacyjne oraz inne oznakowanie. Lokalizacja: Grobla Janowcko – Swojczycka, Grobla Łanieska, LasWojnowski i Strachociński, tereny zielone osiedli Strachocina, Swojczyc i Wojnowa.

3/. Rewitalizacja parku osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-ZDROWIE -WYPOCZYNEK STRACHOCIN WOJNÓW  SWOJCZYCE – wartość do 500 000zł
Autor Renata Piwko-Wolny i  Beata Skorupa

Opis: Rewitalizacja parku osiedlowego oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.
Elementy kluczowe: plac zabaw dla dzieci; remont  mini amfiteatru, podestu prezentacyjnego oraz zadaszenie; oświetlenie, ławki i inne wyposażenie, ogrodzenie terenu;  niwelacja utrudnień ze strony Strachocińskiej; renowacja ścieżek i istniejącego wyposażenia; miejsce piknikowe.  Jest to kontynuacja projektów zgłoszonych do WBO w roku 2013, które są realizowane w zakresie instalacji zewnętrznej ogólnodostępnej siłowni plenerowej ( realizacja tej części zaplanowana jest na czerwiec 2014r). Usytuowanie :park miejski pomiędzy Strachocińską/Włościańską.

4/. Park Port Columba – wartość do 500 000zł
Autor Daniel Werbliński 

5/. Budowa pierwszego placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Swojczyce – wartość do 500 000zł
Autor Izabela Folga-Łozińska

Opis:  Miejsce rekreacji i pierwszy plac zabaw na Swojczycach. Projekt obejmuje budowę : placu zabaw dla młodszych dzieci (piaskownica, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, linarium, regulamin itp., ławki dla opiekunów, estetyczny teren zielony). Dodatkowo budowa mini miasteczka ruchu drogowego” dla starszych dzieci (utwardzone ścieżki, mini rondo, mini znaki drogowe (z możliwością ich demontażu podczas festynów), ławki, miejsce wypoczynku wśród drzew i zieleni). Nasadzenia krzewy i baraty, wyposażenie: ławki, kosze, stojaki na rowery, ogrodzenie.  Miejsce integracji i możliwość organizacji festynów, imprez plenerowych. Usytuowanie ul. Ludowa/Miłoszycka.

6/. Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m) – wartość do 500 000zł
Autor Rafał Pietrzak

Opis: Projekt obejmuje budowę 950 m chodnika o szerokości 2 m (z ruchem rowerowym) i 5 przejść dla pieszych w biegu ulic Swojczyckiej i Strachocińskiej. Wnioskowane odcinki:  od stacji Orlen do skrzyżowania z ul. Magellana , od skrzyżowania ul. Swojczyckiej z ul. Chałupniczą do mostu Strachocińskiego, od mostu do wysokości ul. Mikołowskiej, od przystanku „Mikołowska” do przystanku „Niedziałkowskiego”.

7./ Centrum sportowo- rekreacyjne –  wartość do 1 500 000zł 

8/. Remont sięgaczy ulicy Włościańskiej – remont nawierzchni z podbudową – wartość do 500 000zł
Autor Renata Piwko-Wolny

Opis: Projekt obejmuje remont ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości ok. 320 metrów bieżących, o powierzchni łącznej około 1 700 metrów kwadratowych. Remont nawierzchni z kostki betonowej, na podbudowie, bez wyniesionych chodników – tak jak w pozostałym biegu ulicy Włościańskiej. Projekt obejmuje 4 sięgacze ulicy Włościańskiej, bez naruszenia infrastruktury podziemnej.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *