//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wnioski Rady Osiedla do projektu nowego studium Wrocławia

W miesiącu wrześniu UM Wrocławia opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia o czym informowaliśmy w artykule – Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studium

Wszelkie uwagi do projektu Studium można składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia do jutra, czyli do 22 listopada na adres:

Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław lub pocztą elektroniczną: brw@um.wroc.pl

Poniżej w załączonych linkach dostępne są wnioski przygotowane i wysłane przez Radę Osiedla. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wydrukowania i wypełnienia wersji oznaczonej „wniosek do druku” i wysłania jej do Biura Rozwoju Wrocławia również w swoim imieniu, (wystarczy wpisać swój adres i podpisać się pod wnioskiem), niezależnie od tego każdy mieszkaniec może również zgłosić swoje własne wnioski i uwagi do studium korzystając z czystego wniosku dostępnego poniżej.

Wnioski do studium 2017 – wniosek Rady Osiedla

Wnioski do studium 2017 – wniosek do druku

Wnioski do studium 2017 – czysty wniosek

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *