22/09/2023
Inwestycje

Wniosek Zarządu Osiedla w sprawie remontu ul. Ludowej

Pismo Zarządu Osiedla z dn. 10.05.2015 do ZIM-u w sprawie wyceny remontu ul. Ludowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłoszycką do kanału odpływowego Odra – Widawa. Pełna korespondencja dostępna poniżej:

Zarząd Inwestycji Miejskich

53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a

e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów zwraca się z wnioskiem o wstępne oszacowanie wartości inwestycji:

– ulicy Ludowej (odbudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłoszycką do kanału odpływowego Odra – Widawa).

Wymienione inwestycje, Zarząd Osiedla chce zainicjować, w porozumieniu z mieszkańcami tej ulicy z puli przeznaczonej na inicjatywy lokalne. Aby ostatecznie rozpocząć zadanie, chcemy przekazać mieszkańcom informację, o realnej wartości inwestycji, a w ślad za tym wartości partycypacji wynikającej z uchwały RM Wrocławia.

Ulica Ludowa na wspomnianym odcinku pozbawiona jest nawierzchni utwardzonej od początku jej istnienia. Część ulicy utwardzona była poniemiecką kostką tzw. „kocimi łbami” – obecnie jednak nawet one uległy całkowitemu zniszczeniu przez coraz większe natężenie ruchu na odcinku od Swojczyc w kierunku ul. Wilczyckiej, brak jest chodników, jak również poboczy co poważnie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Stan techniczny ulicy Ludowej jest katastrofalny, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym. Na potwierdzenie obecnego stanu rzeczy załączam kilka fotografii z ul. Ludowej.

Proponowana wycena:

– nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej na podbudowie, w postaci ciągu pieszo jezdnego (pod strefę ruchu uspokojonego) lub z chodnikiem po jednej stronie ulicy,

– zastosowanie co najmniej 2 spowalniaczy,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa kanalizacji sanitarnej,

– opcjonalnie: budowa oświetlenia – prosimy ująć ten punkt jako osobną pozycję w kalkulacji.

Podczas prac nie będzie potrzebna wycinka ani regulacja drzewostanu.

Wielokrotnie od 2008 roku jako Zarząd Osiedla pisaliśmy pisma z prośbą o remont przedmiotowej ulicy, niestety do tej pory nie został on uwzględniony w budżecie gminy.

Biorąc pod uwagę trwającą obecnie inwestycję związaną z modernizacją wałów na Swojczycach w tym właśnie na wysokości kanału odpływowego Odra – Widawa (nowe wały i mostek w ciągu ul. Ludowej), jak również planowany na ten rok remont ul. Miłoszyckiej, którego projekt obejmuje również modernizację wjazdu w ul. Ludową na opisywanym przez nas odcinku uważamy za zasadne jak najszybsze wyremontowanie odcinka ulicy, który zostaje pominięty pomiędzy tymi dwoma inwestycjami.

Uprzejmie prosimy, aby sprawę wyceny potraktować jako pilną.

Z poważaniem

Mariusz Tokarz

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *