//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek Zarządu Osiedla o montaż słupków ograniczających – ulica Zagrodnicza

Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Zarządzania Ruchem
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
Pani Grażyna Nosek

______________________________________________________ 

Wniosek Zarządu Osiedla o montaż słupków ograniczających – ulica Zagrodnicza (Wrocław Strachocin). 

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów wnosi o pilne ustawienie słupków ograniczających w obrębie ulicy Zagrodniczej, Wrocław Strachocin.

Uzasadnienie W roku 2014, ulica Zagrodnicza przeszła remont nawierzchni oraz poboczy. Na wniosek Zarządu Osiedla w obrębie jezdni usytuowane zostały progi spowalniające. Rozwiązanie jest skuteczne, ale niestety w okresie ostatnich miesięcy pojawił się problem omijania progów przez znaczną część kierowców. Część samochodów poruszających w ciągu ulicy Zagrodniczej omija spowalniacze, wjeżdżając na wyniesiony chodnik z lewej strony ulicy (chodnik jest jednostronny) lub na prawe pobocze z nawierzchni szutrowej. Z naszej analizy i obserwacji wynika, że wypływa to z chęci ominięcia progu, przy jednoczesnym zachowaniu dużej prędkości. Jak zapewne Państwo pamiętacie, szerokość jezdni ul. Zagrodniczej jest na minimalnym poziomie, więc niwelacja progów też nie rozwiąże problemu wjazdu na chodnik/pobocze.
Niebezpieczne zachowania kierowców będą oczywiście zgłoszone do SM oraz Policji, ale zdaniem Zarządu Osiedla są to sytuacje tak nagminne, że nie jest możliwe wyeliminowanie ich poprzez działania doraźne.
Sytuacja ta jest niebezpieczna dla użytkowników zarówno pieszych, jak i jednośladów oraz innych poruszających się tą drogą pojazdów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ulica Zagrodnicza stanowi bardzo uczęszczaną trasę (w kierunku szkoły, przedszkola i przychodni), z której korzystają dzieci, młodzież i seniorzy. Zarząd Osiedla uważa, że jedyną skuteczną metodą jest ustawienie słupków ograniczających pomiędzy progami, a chodnikiem i poboczem. Z uwagi na powyższe wnosimy o pilnie ustawienie słupków ograniczających, po parze słupków na próg (prawy i lewy). Prosimy o możliwie jak najszybsze podjęcie decyzji oraz montaż, bezpieczne oznakowanie słupków odblaskami i farbami fluorescencyjnymi. W załączeniu poglądowy materiał video.

Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów
www.swojczyce.pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *