01/10/2023
MPZP

Wniosek Rady Osiedla do projektu MPZP ul. Włościańskiej

Zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie projektu MPZP ul. Włościańskiej w dniu 16.05.2017 został wysłany wniosek z uwagami Rady Osiedla do Biura Rozwoju Wrocławia

Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w miesiącu kwietniu i maju przeprowadziła szereg spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, zarówno grupowych jak i indywidualnych, uczestniczyła także jako strona w dyskusji publicznej w Biurze Rozwoju Wrocławia. Po przeanalizowaniu projektu MPZP nr 603 oraz po dyskusji radnych podczas sesji nr XLII/2017, wnioskowaliśmy o jak najszybsze uchwalenie MPZP w rejonie ul. Włościańskiej,  ze względu na konieczność zabezpieczenia obszaru objętego planem przed niekontrolowanymi inwestycjami developerskimi.

Zwróciliśmy się również z wnioskiem o uwzględnienie wszystkich uwag mieszkańców i właścicieli posesji na terenie objętym planem, w zakresie projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej na planie symbolem KDD1 oraz 6KDW w sposób najmniej szkodliwy społecznie zarówno dla mieszkańców, jak i dla ogółu osiedla i jego obecnej oraz przyszłej funkcjonalności.

WNIOSEK DO BRW z dnia 16.05.2017

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *