//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek o realizację zadania z budżetu miasta – rewitalizacja placu zabaw Wałowa/Leśna

Pismo do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Wrocław

Wniosek o wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu miasta na rok 2014 – rewitalizacja placu zabaw ulica Wałowa/Leśna

Data 30.08.2013
Jednostka wnioskująca: RADA OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW

Nazwa zadania:  rewitalizacja placu zabaw w ciągu ulicy Wałowej, Wrocław Wojnów:
– odnowienie lub wymiana urządzeń
– odnowienie nawierzchni trawiastej i tartanowej.

 Szczegółowa lokalizacja : Wrocław , Wałowa , obręb Wojnów, właściciel Gmina Wrocław

 Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:
Istniejący plac zabaw jest zdewastowany i zaniedbany, nie zachęca do wypoczynku dzieci i rodziców. W tej lokalizacji jest to jedyny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Zdewastowane urządzenia zagrażają zdrowiu i życiu dzieci.

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):
1/. uatrakcyjnienie czasu wolnego dla dzieci w wieku do lat 12,
2/. miejsce integracji rodzinnej, sąsiedzkiej, mieszkańców osiedla,
3/. zwiększenie bezpieczeństwa zabawy dzieci i mieszkańców,
4/. miejsce czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW , ZZM
Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2014 – PAŹDZIERNIK 2014

Beata Jastrzębska – Radna
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *