//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek o realizację zadania z budżetu miasta – rewitalizacja parku miejskiego Włościańska/Strachocińska

Pismo do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Wrocław

Wniosek o wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu miasta na rok 2014 – Włościańska sięgacze

Data 21.08.2013

Jednostka wnioskująca: RADA OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW

Nazwa zadania: Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego oraz przywrócenie funkcjonalności parku jako terenu rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także przywrócenie funkcji integracyjnej i kulturalnej. Budowa plenerowej siłowni, placu zabaw dla dzieci,remont muszli koncertowej oraz jego zadaszenie,remont stanowiska do tenisa stołowego. Budowa stanowiska postojowego na szlakach rowerowych, pieszych i turystycznych. Budowa oświetlenia i monitoring parku.

Szczegółowa lokalizacja : w ciągu ulicy Włościańskiej , AM-21, obręb Strachocin,  własność Gmina Wrocław, Zarządzający ZZM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: 

Mieszkańcy osiedli pamiętają lata świetności parku, który zadbany i atrakcyjny, służył nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Park był ogrodzony, pod nadzorem i stale pielęgnowany. Wyposażony w plac zabaw i działającą małą scenę (wtedy jeszcze drewnianą), na której odbywały się apele, występy a także dyskoteki młodzieżowe.
Lata transformacji przyniosły zamiany w funkcjonowaniu parku, jego dewastację i zapomnienie. Nie ma urządzeń, nie jest należycie zagospodarowany, zaniedbany odstrasza mieszkańców a zwłaszcza dzieci. W tej lokalizacji jest to jedyny ogólnodostępny park miejski. Zdewastowane urządzenia zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1/.Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców (organizacja pikników rodzinnych/sąsiedzkich,festynów,koncertów,pokazów,imprez szkolnych i akademii
2/. Stworzenie miejsca rekreacji zabawy dla dzieci w wieku do lat 12 (plac zabaw z urządzeniami.
3/. Utworzenie funkcji sportowej parku (instalacja plenerowej siłowni i tom sportowego.
4/. Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku (miejsce piknikowe)
5/. Promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zabawę i wypoczynek
6/. Promocja sportów całorocznych
7/. Narzędzie trenera osiedlowego oraz osiedlowej grupy teatralnej
8/. Rozwój imprez plenerowych
9/. Promocja osiedli – park może być oznaczany jako miejsce postojowe na szlakach turystycznych przebiegających przez nasze osiedla. Jest to także skuteczna promocja wrocławskich tras wycieczkowych prowadzonych w stronę Oławy

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, ZIM, ZZM
Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2014 – GRUDZIEŃ 2014
Powiązanie z innymi zadaniami : Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Wałowej

Uwagi: wniosek jest kontynuacją projektu złożonego w czasie I edycji Budżetu Obywatelskiego przez B. Skorupę i R.Piwko-Wolny ( Grupa z Pasją)

Beata Skorupa – Członek Zarządu Osiedla
Renata Piwko-Wolny Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *