01/10/2023
Inwestycje

Wniosek o realizację zadania z budżetu miasta – kompleksowy remont siedziby RO pod cele społeczne

Pismo do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Wrocław

Wniosek o wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu miasta na rok 2014 – remont budynku Rady Osiedla na cele społeczne.

Data 21.08.2013
Jednostka wnioskująca: RADA OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW

Nazwa zadania:  kompleksowy remont budynku Rady Osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem:
-wykonania wentylacji,
– kompleksowy remont pomieszczeń socjalnych , biurowych i magazynowych,
– remont ogrodzenia posesji,
– zagospodarowanie terenu na cele społeczne.

Szczegółowa lokalizacja : budynek Rady Osiedla Wrocław ul. Swojczyca 118 , właściciel Gmina Wrocław, władający WM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: 

1/. brak wentylacji na parterze budynku skutkuje sukcesywną degradacją murów oraz mienia pozostawionego w budynku. Ściany są zawilgocone, nie oddają wilgoci, są zagrzybione. Stan ten uniemożliwia pracę i przebywanie w niektórych pomieszczaniach ( sala kominkowa, sekretariat , kuchnia). Wykonanie wentylacji wspomogłoby osuszanie budynku oraz działającą opaskę drenażową.

2/. piętro I  jest w części niezagospodarowane, ze względu na niedostateczny stan techniczny pomieszczeń. Ich remont uatrakcyjniłby powierzchnię, która mogłaby być wykorzystana na cele społeczne lub wynajęta.
Słabe punkty I piętro:
– wymiana okien w korytarzu
– remont podłogi i spocznika na korytarzu,
– remont schodów i klatki schodowej ( przebudowa klatki schodowej pod kątem użytkowania przez niepełnosprawnych, dzieci i seniorów),
– częściowy remont pomieszczeń magazynowych,
– ocieplenie dach.

3/. Brak ogrodzenia uniemożliwia należyte gospodarowanie i wykorzystanie terenu posesji, zarówno przez mieszkańców, radnych jak i najemców, ze szczególnym uwzględnieniem celów społecznych. Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów).
Budynek Rady Osiedla wykorzystywany jest przez mieszkańców, Radę Osiedla oraz organizacje do działań społecznych, kulturalnych i integracyjnych. Kompleksowy remont budynku pozwoliłby na pełne jego wykorzystanie m.in. organizację świetlicy środowiskowej czy klubów tematycznych. Przebudowa klatki schodowej I piętra oraz zniesienie barier architektonicznych pozwoli na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, seniorów i dzieci.
1/. zwiększenie bezpieczeństwa osób użytkujących ( mieszkańcy, radni, najemcy),
2/. uatrakcyjnienie oferty Rady Osiedla dla mieszkańców pod kątem realizacji zadań społecznych (m.in. świetlica dziecięca, klub seniora,  warsztaty tematyczne, spotkania integracyjne, konsultacje społeczne itp.),
3/. znaczące oszczędności w ogrzewaniu budynku,
4/. zwiększenie atrakcyjności powierzchni do wynajęcia (zwiększenie dochód z wynajmu).

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, ZIM
Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2014 – GRUDZIEŃ 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów
___________________________________________________

Uwagi i komentarze dotyczące wniosku:
1/. Wrzesień oraz październik 2013 – 
Trwają konsultacje techniczne pomiędzy Radą Osiedla, Inwestorem oraz architektami. 
2/. Listopad 2013 :  Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu, został ujęty w budżecie Gminy, trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *