//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek o oszacowanie wartości inwestycji Wieśniacza oraz Włościańska sięgacze

Wniosek o oszacowanie inwestycji : Wieśniacza oraz Włościańska-sięgacze

Wrocław 2014-10-10 Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl 

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów zwraca się z wnioskiem o wstępne oszacowanie wartości dwóch
inwestycji:

– sięgaczy ulicy Włościańskiej (odbudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem liniowym)
– ulicy Wieśniaczej (odbudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej). Uprzejmie prosimy, aby sprawę wyceny potraktować jako pilną. Wymienione inwestycje, Zarząd Osiedla chce zainicjować, w porozumieniu z mieszkańcami tych ulic, z puli
przeznaczonej na inicjatywy lokalne. Aby ostatecznie rozpocząć zadanie, chcemy przekazać mieszkańcom informację, o realnej wartości inwestycji, a w ślad za tym wartości partycypacji wynikającej z uchwały RM Wrocławia.

WŁOŚCIAŃSKA – SIĘGACZE (trzy sztuki)
Lokalizacja: Wrocław, osiedle Strachocin, obręb Strachocin, arkusz AR _3, działki nr : 80/2, 82/8, 85/4 oraz 86 ,
własność Gmina Wrocław, pod zarządem jednostki miejskiej.
Osoba koordynująca –  Renata Piwko-Wolny. W przypadku sięgaczy ulicy Włościańskiej, na wniosek autorki projektu do WBO2014 (Renaty Piwko-Wolny),  ZIM
wstępnie oszacował wartość inwestycji na około 850 000zł brutto. Naszym zdaniem wartość ta jest zdecydowanie za wysoka, dlatego prosimy o jej weryfikację. Kwota ta wydaje się być bardzo zawyżona, co wyjaśniano bezwzględną koniecznością budowy pełnej kanalizacji deszczowej.
Proszę wziąć pod uwagę fakt, że:
– sięgacze są bardzo krótkimi odcinkami drogi, nie wymagającymi chodników,
– nachylenie terenu sugeruje grawitacyjny odpływ wód opadowych w kierunku ulicy Włościańskiej i dlatego
należy rozważyć odprowadzenie za pomocą odwodnienia liniowego (w tych miejscach które nie wymagają budowy
pełnej kanalizacji deszczowej). 

WIEŚNIACZA
Lokalizacja: Wrocław, osiedle Strachocin, obręb Strachocin, arkusz AR _3, , własność Gmina Wrocław, pod
zarządem jednostki miejskiej.
Osoba koordynująca –  Renata Piwko-Wolny. Ulica Wieśniacza pozbawiona jest nawierzchni utwardzonej od początku lat 80-tych XX wieku. Istniejącą
wtedy nawierzchnię bitumiczną zdewastowano podczas budowy infrastruktury wod-kan a także w procesie
gazyfikacji osiedla. Nigdy nie nastąpiło poinwestycyjne przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej. Proponowana wycena:
– nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej na podbudowie, w postaci ciągu pieszo jezdnego (pod strefę
ruchu uspokojonego) lub z chodnikiem po jednej stronie ulicy,
– zastosowanie co najmniej 3 spowalniaczy,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– plac manewrowy – prosimy ująć ten punkt jako osobną pozycję w kalkulacji (ważne!)
– opcjonalnie: remont oświetlenia – prosimy ująć ten punkt jako osobną pozycję w kalkulacji. Podczas prac nie będzie potrzebna wycinka ani regulacja drzewostanu. Stan techniczny ulicy Wieśniaczej jest katastrofalny, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym.
Dalsze inwestycje miejskie w okresowe utwardzanie nawierzchni i prowizoryczne remonty tej ulicy,  z finansowego punktu widzenia, są nieuzasadnione. Przez 20 lat na remont i utwardzanie przekazano fundusze, które można było przeznaczyć na położenie nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej. W sierpniu 2013 oraz 2014 Zarząd Osiedla złożył wniosek o wykonanie remontu Wieśniaczej, jako zadania inwestycyjnego proponowanego do realizacji w ramach budżetu miasta na 2015 rok.


Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

2 komentarze do “Wniosek o oszacowanie wartości inwestycji Wieśniacza oraz Włościańska sięgacze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *