//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – tablice informacyjne

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:
ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania: INSTALACJA SYSTEMU TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE OSIEDLI – SZTUK 11
Zakres prac:
Wykonanie SYSTEMU INFORMACYJNEGO poprzez  budowę PODŚWIETLANYCH ( led zasilany ogniwem słonecznym)  tablic informacyjnych zawierających :
– pole wolne do umieszczania ogłoszeń i obwieszczeń w formie papierowej
– pole stałe informacyjne zawierające informacje „stałe”  o osiedlu, gminie, inne
– pole wolne do umieszczania ogłoszeń drobnych  przez mieszkańców

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):
– 
BUDYNEK RADY OSIEDLA WROCŁAW UL. SWOJCZYCA 118 , WROCŁAW
oraz W CIĄGU ULIC :
-2 X SWOJCZYCKA

– STRACHOCIŃSKA

– ROLNICZA
– WŁOŚCIAŃSKA
– MIKOŁOWSKA
– SMOCZA
–  STRUMYKOWA
– LEŚNA
– OSIEDLE GITAROWE.

WŁAŚCICIEL działek GMINA WROCŁAW
ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM WROCŁAW

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku

W chwili obecnej na osiedlu znajduje się zaledwie 5 tablic informacyjnych, całkowicie nie nadających się do użytkowania z powodu CAŁKOWITEJ degradacji technicznej. Są to tablice wykonane ponad 20 lat temu w technologii drewnianej i metalowej ( skorodowane) . Rada Osiedla ma ograniczone możliwości komunikacji ( poza multimedialnej) z mieszkańcami, którzy na co dzień nie używają np. internetu 

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    zwiększenie przepływu informacji pomiędzy Radą Osiedla a  mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych nie korzystających z mediów elektronicznych

2)    możliwość umieszczania informacji miejskich , obwieszczeń

3)    wymiana informacji na poziomie mieszkańców osiedli ( wymiana usług, ogłoszenia drobne)

Proponowana jednostka realizująca zadanie: Zarząd Inwestycji Miejskich, Gmina Wrocław

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 201

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *