21/09/2023
Inwestycje

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – sięgacze Włościańska

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

REMONT  NAWIERZCHNI TRZECH SZTUK  SIĘGACZY ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ  – Z ZASTOSOWANIEM KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE, WRAZ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM.

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca)

W CIĄGU ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ , AM-21, OBRĘB STRACHOCIN , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: Sięgacze pozbawione są nawierzchni utwardzonej od początku lat 80-tych xx wieku. Istniejącą  wtedy nawierzchnię zdewastowano podczas budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  a także w procesie gazyfikacji osiedla.  Nigdy nie nastąpiło przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej –  po zakończonych inwestycjach.

Ich stan techniczny jest bardzo zły, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym. W trakcie budowy nawierzchni ulicy Włościańskiej w latach 2003-2004 (inicjatywy lokalne), nie uwzględniano sięgaczy.  Sięgacze miały być remontowane w II etapie rewitalizacji, przy okazji budowy nawierzchni ulicy Kołodziejskiej /Kmiecej/Siewnej. W rezultacie zostały wyłączone z tej inwestycji z powodów finansowych.

Dalsze inwestycje miejskie w coroczne  utwardzanie nawierzchni tych sięgaczy, są bezpodstawne z finansowego punktu widzenia. Przez ostatnie 10 lat na remont i utwardzanie sięgaczy przeznaczono fundusze, które można było przeznaczyć na położenie nawierzchni z kostki betonowej.

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym i pieszym

2)    znaczne oszczędności finansowe w długim okresie (przeznaczane fundusze na coroczne renowacje nawierzchni ziemistej są nieuzasadnione! )

3)    należyte zakończenie inwestycji drogowych w tym obrębie osiedla ( Włościańska-Kmieca-Słomiana-Kołodziejska) 

Proponowana jednostka realizująca zadanie  GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich

Proponowany okres realizacji zadania:MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *