01/10/2023
Inwestycje

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – rewitalizacja kompleksu Czarna Woda

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STAWU SWOJCZYCKIEGO ORAZ KOMPLEKSU „DWÓCH STAWÓW”

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):   OSIEDLE SWOJCZYCE   , OBRĘB SWOJCZYCE  , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY INNE

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:
Staw Swojczycki  oraz Dwa Stawy, to historycznie umocowane miejsce rekreacji, zdegradowane technicznie i zaniedbane w latach powojennych. Obszary te mogą być doskonałym miejscem rekreacji dla mieszkańców osiedli oraz miasta Wrocławia.
Stawy wraz otoczeniem uznaje się za obszary cenne przyrodniczo.

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie wschodniego Wrocławia

2)    Powrót do dobrych tradycji wypoczynku nad wodą

3)    Uatrakcyjnienie osiedla Swojczyce

4)    Zrównoważenie gospodarki wodnej na wskazanym terenie

Proponowana jednostka realizująca zadanie:

GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich , Zarząd Zieleni Miejskiej , Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Proponowany okres realizacji zadania:MARZEC 2015 – GRUDZIEŃ  2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczycep-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *