21/09/2023
Inwestycje

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – remont Włościańska

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania: REMONT NAWIERZCHNI ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):   W CIĄGU ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ    , OBRĘB STRACHOCIN , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:

Ulica Włościańska przeszła gruntowny remont w roku 2004 , w ramach inicjatyw lokalnych. Po 10 latach użytkowania nawierzchnia ulicy jest mocno nadwyrężona, miejscowo zdewastowana. Uszkodzenia umiejscowione są  w warstwie kostka betonowa, a także – na dużych połaciach – w warstwie podbudowy nawierzchni.

Uszkodzenia są wynikiem:
–  nieuwzględnienia wnioskowanego przez Społeczny Komitet Budowy ( w procesie projektowania i budowy) wzmocnienia podbudowy

– ogromnego  natężenia ruchu kołowego ulicą Włościańską, który był wynikiem „korków„ na ulicy Strachocińskiej w latach 2006 – 2010 ( także podczas prac remontowych prowadzonych w ciągu ulciy Strachocińskiej). W wyniku znacznego obciążenia zapadły się całe fragmenty nawierzchni z kostki betonowej. Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    RADYKALNA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich
Proponowany okres realizacji zadania: 
MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 2015 

Powiązanie z innymi zadaniami wnioskowanymi przez Zarząd Osiedla – podać jakimi :  remont sięgaczy ulicy Włościańskiej

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *