//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – remont Wieśniacza

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

REMONT  NAWIERZCHNI  ULICY WIEŚNIACZEJ Z ODWODNIIENIE LINIOWYM I KANALIZACJĄ BURZOWĄ

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):
W CIĄGU ULICY WIESNIACZEJ  , OBRĘB STRACHOCIN , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: Ulica Wieśniacza  pozbawiona jest nawierzchni  utwardzonej od początku lat 80-tych xx wieku.
Istniejącą wtedy nawierzchnię bitumiczną zdewastowano podczas budowy infrastruktury wod-kan a także w procesie gazyfikacji osiedla.
Nigdy nie nastąpiło przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej po zakończonych inwestycjach.

Stan techniczny ulicy Wieśniaczej jest bardzo zły, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym. 

Dalsze inwestycje miejskie w okresowe utwardzanie nawierzchni i prowizoryczne remonty  tej ulicy , są bezpodstawne z finansowego punktu widzenia. Przez 20  lat na remont i utwardzanie przekazano fundusze, które można było przeznaczyć na położenie nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej .

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    znaczne oszczędności finansowe w długim okresie ( przeznaczane fundusze na coroczne renowacje nawierzchni ziemistej są nieuzasadnione! )

2)    radykalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym i pieszym

3)    należyte zakończenie inwestycji drogowych w obrębie  osiedli.

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – GRUDZIEŃ 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *