Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – plac zabaw Leśna

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA PLACU ZABAW W CIĄGU ULICY WAŁOWEJ- LEŚNIEJ

– odnowienie i  wymiana urządzeń

– odnowienie nawierzchni trawiastej i tartanowej

– zagospodarowanie terenu

– zagospodarowanie zieleni 

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):  WROCŁAW , ULICA WAŁOWA- LEŚNA  , OBRĘB WOJNÓW, WŁAŚCIECIEL GMINA WROCŁAW

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:

Istniejący plac zabaw jest zdewastowany i zaniedbany, nie zachęca do wypoczynku dzieci i rodziców. W tej lokalizacji jest to jedyny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.  Zdewastowane urządzenia zagrażają zdrowiu i życiu dzieci.   Plac zabaw jest w tej chwili nieczynny, z powodu toczących się prac remontowych na wałach przeciwpowodziowych ( remont Wrocławskiego Węzła Wodnego – zakończenie prac na grudzień 2014).  Należy zastanowić się nad korektą lokalizacji placu – przesunięcie urządzeń w stronę ulicy Leśnej lub Nadolickiej , z powodu budowy 2 zjazdów komunikacyjnych na wały przeciwpowodziowe.

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    uatrakcyjnienie czasu wolnego dla dzieci w wieku do lat 12

2)    miejsce integracji rodzinnej, sąsiedzkiej, mieszkańców osiedla

3)    zwiększenie bezpieczeństwa zabawy dzieci i mieszkańców

4)    miejsce czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *