21/09/2023
Inwestycje

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – górka Swojczycka

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA WZGÓRZU SWOJCZYCKIM

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):   OSIEDLE SWOJCZYCE ULICA CEGLANA, OBRĘB SWOJCZYCE , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY INNE

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:
Wzgórze przy ulicy Ceglanej, to sztuczne utworzone wzniesienie, położone we wschodniej części Wrocławia, w rejonie osiedla Swojczyce, przy ulicy Ceglanej (wysokość 134m n.p.m.)

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie wschodniego Wrocławia

2)    Powrót do dobrych tradycji wypoczynku nad wodą

3)    Uatrakcyjnienie osiedla Swojczyce

4)    Zrównoważenie gospodarki wodnej na wskazanym terenie

Proponowana jednostka realizująca zadanie GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich , Zarząd Zieleni Miejskiej , Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Proponowany okres realizacji zadania: 
MARZEC 2015 – GRUDZIEŃ  2015

Uwagi: wniosek sporządzono na prośbę Stowarzyszenia Grupa z Pasją, która jest autorem projektu zagospodarowania górki Swojczyckiej, jako wzmocnienie wniosku Stowarzyszenia.

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *