//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – chodniki Strachocińska, Swojczycka

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:
ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:
REMONT, MODERNIZACJA I BUDOWA BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW W CIĄGU ULIC STRACHOCIŃSKIEJ I SWOJCZYCKIEJ.

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):   W CIĄGU ULICY ULIC STRACHOCIŃSKA I SWOJCZYCKA.  , OBRĘB STRACHOCIN I SWOJCZYCE  , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:
W ciągu ulic Strachocińskiej i Swojczyckiej wiele odcinków chodników dla pieszych jest zdewastowanych, fragmentami brakujących. Chodniki te  są w złym stanie technicznym, uniemożliwiają normalny ruch pieszy. Wnioskujemy o szczegółową inwentaryzację chodników i wyselekcjonowanie odcinków do remontu.

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):
1)    RADYKALNA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczycep-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *