Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – budynek Rady Osiedla

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:
ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

Wykonanie kolejnych etapów remontu budynku Rady Osiedla przy ulicy Swojczyckiej 118 we Wrocławiu.
a/. Wykonanie i remont w zakresie instalacji : 
– wykonanie i remont instalacji CO, wod-kan  oraz wentylacji wraz z materiałami
– wykonanie i remont instalacji komputerowej wraz z materiałami
– wykonanie i remont instalacji elektrycznej wraz z materiałami
– wykonanie instalacji monitorującej obiekt j wraz z materiałami b/. Wykonanie remontu ogólnobudowlanego :
– wykonanie izolacji poziomej na partrze budynku wraz z materiałami
– wymiana posadzek na parterze budynku oraz podłóg na I piętrze wraz z materiałami
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z materiałami
– wymiana i remont tynków wewnętrznych , praca malarskie  parter i I piętro wraz z materiałami
– wykonanie i wymiana elewacji zewnętrznej budynku wraz z materiałami
– kompleksowy remont i przebudowa klatki schodowej wewnętrznej wraz z materiałami
– remont spocznika i wymiana podłóg na I piętrze wraz z materiałami
– budowa komunikacji dla niepełnosprawnych na I piętro ( winda dla niepełnosprawnych ) w obrysie  budynku lub zewnętrzna

c/. Kompleksowe zagospodarowanie terenu :
– wykonanie i remont ogrodzenia wraz z materiałami
– wykonanie wewnętrznego placu zabaw dla dzieci wraz z materiałami
– wykonanie miejsca rekreacyjnego dla dorosłych wraz z materiałami
– wykonanie chodników , zagospodarowanie zieleni wraz z materiałami
– wykonanie miejsc parkingowych wraz z materiałami

d/. Inne niewymienione, usprawniające i uzupełniające ww elementy 

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):
BUDYNEK RADY OSIEDLA WROCŁAW UL. SWOJCZYCA 118 , WROCŁAW,
WŁAŚCICIEL GMINA WROCŁAW
ZARZĄDZAJĄCY WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (UZYTKUJĄCY ) – RADA OSIEDLA SWOJCZYCE STRACHOCIN SWOJCZYCE

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:

W lipcu 2014 rozpoczęto I etap remontu budynku, o który występowano we wniosku zadania inwestycyjnego w sierpniu 2013 roku. W chwili obecnej remontowi podlega dach budynku, wraz z obróbkami i wykonaniem instalacji odgromowej.  Bieżący wniosek na rok 2015 obejmuje dalsze etapy remontu ww budynku.

1/. Brak wentylacji na parterze budynku skutkuje sukcesywną degradacją murów oraz mienia pozostawionego w budynku. Ściany są zawilgocone, nie oddają wilgoci, są zagrzybione. Stan ten uniemożliwia pracę i przebywanie w niektórych pomieszczaniach  ( szczególnie : sekretariat , kuchnia, sala konferencyjna ).  Warunki panujące w budynku uniemożliwiają prowadzenie zajęć, warsztatów, administrowanie i podnajmowanie powierzchni. Wykonanie  wentylacji wspomogłoby osuszanie budynku i działającą opaskę drenażową. 2/. Piętro I jest niezagospodarowane, ze względu na zły  stan techniczny pomieszczeń. Ich remont uatrakcyjniłby powierzchnię, która mogłaby być wykorzystana na cele społeczne lub wynajęta ( przynosiłaby zyski w dłuższym okresie).  Spoczniki w korytarzu są w katastrofalnym stanie technicznym, przebywanie w tych miejscach grozi katastrofą budowlaną. Potrzeby I piętro:
– natychmiastowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej !
– natychmiastowy remont podłogi na korytarzu /spocznika !
– remont schodów i klatki schodowej , wymiana schodów , winda dla niepełnosprawnych
– remont pomieszczeń magazynowych, biurowych i poddaszy
– ocieplenie poddaszy ( nieuwzględnione w I etapie) 
– wymiana instalacji co, wod-kan, elektrycznej
– wykonanie sieci komputerowej, monitoringu i zabezpieczeń p-poż ( czujniki dymu)


3/. Teren działki jest całkowicie niezagospodarowany, ogólnodostępny przez co niszczony przez wandali. Całkowite zagospodarowanie terenu (budowa placu zabaw oraz miejsca rekreacyjnego ) oraz zagospodarowanie zieleni uatrakcyjni odbywające się na terenie RO zajęcia integracyjne, uatrakcyjni ofertę wynajmu ( zyski w dłuższym okresie) , zabezpieczy mienie miejskie przed niszczeniem ( ogrodzenie terenu i monitoring).

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    zwiększenie bezpieczeństwa osób użytkujących ( Radnych , Najemców, Mieszkańców ) !

2)    uatrakcyjnienie oferty Rady Osiedla dla mieszkańców (m.in. świetlica dziecięca, spotkania tematyczne, klub Seniora, warsztaty, spotkania integracyjne, konsultacje społeczne , sala konferencyjna na cele społeczne i komercyjne  itp.). Na osiedlach nie ma żadnej instytucji kulturalnej, domu kultury czy świetlicy środowiskowej, dlatego też budynek Rady Osiedla może stać się centrum życia społecznej tych osiedli. Jest to niezwykle ważne dla naszych osiedli , znajdujących się na słabo skomunikowanych z centrum obrzeżach miasta Wrocławia!

3)    ZNACZĄCE oszczędności w ogrzewaniu budynku !

4)    zwiększenie atrakcyjności powierzchni do wynajęcia (zwiększenie dochód z wynajmu) !

5)    w długim okresie oszczędności w budżecie miasta ponoszone przez radę Osiedla na remonty, renowacje doraźne, naprawę mienia zniszczonego!

Proponowana jednostka realizująca zadanie:

Zarząd Inwestycji Miejskich, Gmina Wrocław – tak jak przypadku toczącego się I etapu remontu.

Proponowany okres realizacji zadania: Marzec – listopada 2015. Termin uważamy za pilny i wnosimy o nierozbijanie inwestycji na mniejsze etapy. Uzasadniamy to niemożliwością prowadzenia działalności prospołecznych w obecnych warunkach. Ponadto jednoetapowy remont jest bardziej ekonomiczny, pozwala na wynegocjowanie lepszej ceny z wykonawców,  przyśpiesza proces integracji mieszkańców, którzy od wielu lat oczekują na wykorzystanie budynku pod cele społeczne.
Jak wynika z kosztorysu inwestorskiego kwota na kolejne etapy kompleksowego remontu budynku Rady Osiedla nie jest nieosiągalna do wygospodarowania przez budżet Gminy , z uwagi na powyższe argumenty.

Powiązanie z innymi zadaniami wnioskowanymi przez Zarząd Osiedla – podać jakimi
W roku 2014 (lipiec- wrzesień) prowadzony jest I etap remontu tego budynku.

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczycep-Wojnów


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *