21/09/2023
Inwestycje

Wieśniacza i Marca Polo doczekają się remontu

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców dwóch ulic na naszych osiedlach. W 2017 roku Rada Osiedla złożyła trzy wnioski w procedurze Kart Zadań Inwestycyjnych o czym pisaliśmy w artykule – Zadania inwestycyjne osiedla na rok 2018 – propozycje Zarządu do budżetu miasta. Z bieżącego budżetu jaki Gmina Wrocław przeznaczyła na realizację zadań zgłaszanych przez poszczególne Rady, nasze osiedla otrzymały dofinansowanie na realizację dwóch zgłoszonych inwestycji.

Pierwsze zadanie dotyczy kompleksowego remontu nawierzchni w ciągu ulicy Wieśniaczej wraz z budową kanalizacji burzowej, drugie zadanie to odtworzenie nawierzchni w ciągu ulic Kolumba /Marco Polo. W miesiącu grudniu i styczniu przeprowadziliśmy wraz z przedstawicielami spółki Wrocławskie Inwestycje wizję lokalną na zgłoszonych do remontu ulicach, w minionym tygodniu poznaliśmy również wstępny zakres prac jakie mogą zostać wykonane w przeznaczonym na ten cel budżecie. W sprawie ul. Wieśniaczej zakres prac pokrywa się ze zgłoszonymi we wniosku KZI – pozycja nr 117 na liście. O remont Wieśniaczej Zarząd Osiedla zabiegał intensywnie od roku 2014, włączając w starania mieszkańców. W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz podziękować mieszkańcom za wsparcie całym procesie.

W sprawie drugiej inwestycji wprowadzono pewne korekty w uzgodnieniu z Radą Osiedla tak, aby z przeznaczonych na remont tej ulicy środków pokryć w całości jak największą część zadania – KZI – pozycja nr 119 na liście. Ostatecznie ustalono wykonanie remontu ulicy Marca Polo we Wrocławiu w zakresie obejmującym kompleksowy remont nawierzchni jezdni od skrzyżowania z ul. Kolumba do Mostów Chrobrego oraz budowę chodnika na całej długości drogi po prawej stronie jezdni wzdłuż brzegu Odry. Zachowane zostaną istniejącej bariery ochronne, jak również w całości istniejący drzewostan oraz istniejące oświetlenie.

Na wyremontowanej drodze biorąc pod uwagę jej nowe parametry (zmniejszenie po remoncie szerokości pasa drogowego kosztem wybudowanego chodnika) wprowadzony ma być jeden kierunek ruchu od Mostów Chrobrego w kierunku osiedla Olimpia Port co wpłynie znacząco na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu na tym odcinku i umożliwi uruchomienie planowanej linii autobusowej, która docelowo będzie obsługiwać osiedle Olimpia Port z kierunku: Mosty Chrobrego, przez ul. Marca Polo do ul. Magellana i dalej do ul. Swojczyckiej. Wyłączony z zakresu prac zostaje odcinek ul. Kolumba z powodów finansowych – zadanie to zostanie zrealizowane w innym terminie po ustaleniu i zapewnieniu dodatkowych środków finansowych.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wieśniaczej powinien być ogłoszony na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, chwilę później należy spodziewać się przetargu również na drugą inwestycję. O szczegółach będziemy jak zawsze informować za pośrednictwem naszej strony.

Radni prowadzący sprawę wskazanych inwestycji ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko – Wolny, Mariusz Tokarz, Stanisław Piątek i Rafał Pietrzak

1 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

2 komentarze do “Wieśniacza i Marca Polo doczekają się remontu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *