UWAGA! MPZP nr 516 w rejonie ul. Tatarakowej coraz bliżej uchwalenia!

Biurze Rozwoju Wrocławia UM rozpoczęła się  kolejna procedura związana z „Uzgadnianiem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu” – na mocy uchwały nr XL/951/13 z dnia 21 marca 2013 r. – MPZP nr 516.

Prace nad planem trwają już od 2013 roku, od kiedy można było składać pierwsze uwagi i wnioski do planu. Rada Osiedla wystąpiła w tamtym czasie z pismem do BRW, w którym zawarła swoje propozycje dla tego obszaru – Pismo z uwagami w sprawie MPZP ul. Tatarakowej – część z nich została ujęta w projekcie, szczególnie zapisy dotyczące utrzymania zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych, znalazły się również zapisy dotyczące wydzielenia nowych ciągów komunikacyjnych na wskazanym obszarze.

załącznikach poniżej można zapoznać się z projektem uchwały oraz szczegółowym rysunkiem projektu planu jaki został przekazany do dalszych prac w Biurze Rozwoju Wrocławia

PROJEKT UCHWAŁY

RYSUNEK PLANU

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *