//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Uchwała Rady Osiedla w sprawie zabezpieczenia terenu pod „Obwodnicę Swojczyc”

Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów podczas ostatniej sesji w dniu 26 stycznia 2017 roku na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Pana Tadeusza Redera przygotowała i przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego nr 394, 615 i 618 mających na celu zabezpieczenie gruntów pod budowę drogi łączącej ul. Swojczycką z ul. Strachocińską korytarzem w ciągu ul. Bazaltowej i dalej wzdłuż linii kolejowej nr 292.

Jest to kontynuacja starań o budowę „Obwodnicy Swojczyc” (nazwa robocza) o którą wnioskujemy już od 2010 roku. Dwukrotnie w tej sprawie były składane wnioski do Biura Rozwoju Wrocławia – uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia (2010 i 2015 rok) jak również, wielokrotnie był to temat poruszany podczas prac zespołu biorącego udział w konsultacjach z Urzędem Miejskim i Urzędem Marszałkowskim – konsultacje transportowe, konsultacje w sprawie kolei aglomeracyjnej i inne w ramach Ruchu Rozwoju Wrocławia.

Zespół z ramienia Rady Osiedla biorący udział w konsultacjach: Renata Piwko Wolny, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz i Radosław Marek.

Uzasadnienie:

W obliczu nowych licznych inwestycji mieszkaniowych na osiedlu Swojczyce oraz planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 292 wraz z przywróceniem regularnych połączeń, konieczne staje się wprowadzenie zmian w obecnym układzie komunikacyjnym osiedla.

Poprowadzenie nowej drogi korytarzem od ul. Bazaltowej do ul. Strachocińskiej równolegle po południowej stronie linii kolejowej będzie pełnić funkcję drogowej obwodnicy Swojczyc, która pozwoli ominąć dwa newralgiczne punkty przecięcia linii kolejowej z obecną drogą nr 455 jak również ominie część mieszkalną osiedla Swojczyce z liczną zabudową z przełomu XIX i XX wieku będącą w dużej części pod opieką konserwatora zabytków.

Poprawi to zdecydowanie płynność ruchu jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi. Stworzy również w przyszłości możliwość przedłużenia projektowanej/planowanej linii tramwajowej do Swojczyc, dalej do osiedli Strachocin i Wojnów.

Budowa równoległej przeprawy obok Mostu Strachocińskiego (lub w każdy inny sposób) w powiązaniu w przyszłości z trasą tramwajową do Wojnowa w pełni zaspokoiłaby potrzeby komunikacyjne mieszkańców tej części miasta i mogłaby być sfinansowana w podobny sposób jak obecnie projektowane nowe Mosty Chrobrego.

PEŁNY TEKST UCHWAŁY – WERSJA PDF

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Uchwała Rady Osiedla w sprawie zabezpieczenia terenu pod „Obwodnicę Swojczyc”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *