21/09/2023
AktualnościInwestycje

Tramwaj na Swojczyce – rozmowy, koncepcja, wizualizacje

wizualizacja przebiegu tramwaju na Swojczyce od pętli Sępolno (naciśnij aby odtworzyć)

Od wielu lat Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów stara się o poprawę jakości komunikacji na osi osiedle SSW <–> centrum Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój osiedla, a w szczególności zachodniej części Swojczyc. Na osiedla Olimpia Port, Nowy Port czy Na Ustroniu wprowadziło się kilka tysięcy nowych mieszkańców, a rozbudowa do 2021 przewiduje podwojenie tej liczby.

Już w roku 2014 głośno podnosiliśmy temat impasu komunikacyjnego, którego początki dostrzegaliśmy jako pierwsi. Apelowaliśmy do władz miasta i województwa o współpracę i rozwiązania systemowe (Apel do władz miasta i województwa w sprawie komunikacji 2014) . To właśnie w roku 2014, po raz pierwszy, bardzo wyraźnie nakreśliliśmy w rozmowach z magistratem postulat budowy linii tramwajowej na Swojczyce.

Lata 2014 – 2018 to czas rozmów, budowanie uzasadnienia inwestycji, podkreślanie potrzeby rozwoju komunikacji na naszych osiedlach w kontekście jego ekspansji, zabieganie o zabezpieczenia korytarza pod budowę linii tramwajowej itd.

Dodatkowo w roku 2017 odzyskaliśmy połączenia kolejowe, jako pionierska linia wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. O reaktywację tej linii RO zabiegała od 3 kadencji. W chwili obecnej linia kolejowa 292 przechodzi gruntowną rewitalizację w osi całego osiedla, wraz z budową nowych przystanków i pozostałej infrastruktury. Nie bez powodu nawiązujemy do kolei, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem łączącym Wojnów i Strachocin z planowaną pętlą tramwajową na Swojczycach. Tylko połączenie wszystkich elementów m.in. takich jak kolej aglomeracyjna, tramwaj na Swojczyce, domknięcie WOW, efektywne skonfigurowanie systemu połączeń autobusowych 115/118/linia szczytowa 715, zsynchronizowanie komunikacji podmiejskiej z miejską może doprowadzić do rozwiązania problemów komunikacyjnych w obrębie osiedla oraz na zewnątrz.

Przełom roku 2018/2019 przyniósł poważny i rzeczowy dialog pomiędzy Samorządem Osiedla a Prezydentem Miasta Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem w sprawie budowy linii tramwajowej na Swojczyce. Jak Państwo wiecie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych Mostów Chrobrego, które stanowią ważny element w przedłużeniu linii tramwajowej z pętli Sępolno na Swojczyce.

W dniu 20 lutego zespół roboczy RO SSW ponownie spotkał się u Prezydenta, tym razem z udziałem przedstawicieli WI, którzy przestawili koncepcję TnS

Nowa linia tramwajowa, ma za zadanie wydłużyć zasięg tramwajów obsługujących pętlę Sępolno do nowej pętli, która miałaby powstać przy ulicy Bazaltowej, w bliskim sąsiedztwie wspomnianej wcześniej linii kolejowej 292 relacji Wrocław Główny – Jelcz Laskowice. Dokładna lokalizacja pętli to teren pomiędzy ul. Magellana a cmentarzem. Nowe dwutorowe torowisko będzie miało około 2.1 km (razem z modernizacją pętli Sępolno) i będzie jednocześnie wydzieloną jezdnią autobusową (buspasem).

Przebieg nowej linii planowany jest z ulicy Mickiewicza, poprzez nowe Mosty Chrobrego (które od razu budowane będą z torowiskiem) i dalej ulicą Swojczycką. Na skrzyżowaniu Swojczyckiej z Mydlaną torowisko ma przechodzić z północnej na południową stronę drogi – dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszy dostęp do przystanków. Taka lokalizacji torowiska pozwala na zachowanie większości drzew rosnących w obrębie planowanej inwestycji.

Koncepcja zakłada przebudowę pętli na Sępolnie – przystanek zostanie zlokalizowany w takim miejscu, by mógł obsługiwać pasażerów z tej pętli i tramwajów kursujących na Swojczyce, a także autobusów. Trzy kolejne przystanki przewidywane są przed skrzyżowaniem z ulicą Mydlaną, przy stacji paliw Orlen i przed skrzyżowaniem z ulicą Magellana.
W tym miejscu należy nadmienić, że PKP zgodziło się na przesunięcie przystanku kolejowego (peronu) o około 100 metrów w stronę Swojczyckiej i tym samym, dystans pomiędzy przystankiem tramwajowym a kolejowym zmniejszy się do 280 metrów. Droga przejścia pomiędzy nimi zostanie wyremontowana, poszerzona i dobrze oświetlona.

Według przedstawionej nam koncepcji zostanie zmodernizowany układ drogowy:

  • zostanie zmieniona geometria skrzyżowania Mickiewicza/Monte Cassino
  • istniejący wjazd w ulicę Marco Polo zastąpi nowy łącznik będący przedłużeniem ulicy Mydlanej w kierunku Marco Polo
  • skrzyżowanie Swojczyckiej z Mydlaną zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną, która umożliwi m.in. przejazd tramwaju na południową stronę ulicy
  • druga sygnalizacja świetlna będzie obsługiwać skrzyżowanie Swojczyckiej z Magellana W ramach budowy nowej linii tramwajowej zostanie kompleksowo wyremontowana ulica Swojczycka na odcinku 1620 metrów (jezdnia o szerokości 6.5- 7.5m z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, wydzielone pasy do skrętu. Infrastruktura dodatkowa:
  • nowe przejścia dla pieszych oświetlone
  • 5 nowych przystanków tramwajowo-autobusowych
  • nowe ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych Podjęcie – w chwili obecnej -decyzji na realizację linii tramwajowej do Bazaltowej to horyzont czasowy 2022- 2023 jako termin jej zaprojektowania i oddania do użytku.

Samorząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów dziękuje Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi oraz zespołowi WI za przestawienie tej koncepcji. Jest to pole do dalszych dyskusji oraz konsultacjach w kwestiach technicznych i społecznych. Samorząd Osiedla złożył na ręce Prezydenta pełny akces w zakresie ścisłej współpracy na rzecz tej inwestycji.

Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski, Rafał Pietrzak i Stanisław Piątek.
W procesie – od 2013 roku – jest z nami wiele wspierających nas osób, mieszkańców osiedla, za co serdecznie dziękujemy.

2 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *