01/10/2023
Inwestycje

Swojczycki Park Czarna Woda – jest przetarg na realizację inwestycji

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił w dniu 12 kwietnia 2019 roku przetarg na roboty budowlane dla zadania: ZP/PN/20/2019/DPIR „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325, których liderem jest Iza Folga Łozińska.

Zadania te będą realizowane w zakresie:

1. CZEŚĆ I: roboty budowlane w szczególności: a) wykonaniu robót przygotowawczych, b) budowie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z warstw mieszanki kruszywa niezwiązanego o odpowiednim uziarnieniu i drewnianej na palach (ścieżka C-C i E-E) c) budowie drewnianej ścieżki edukacyjnej (ścieżka D-D), d) budowie ścieżki asfaltowej – łącznika z ul. Gospodarską (ścieżka F-F), e) budowie ścieżki z łupka szarogłazowego, f) dostawie i montażu elementów małej architektury w tym: tablic edukacyjnych, tablicy informacyjnej, ławek, leżaków parkowych, koszy na odpady, g) budowie drewnianego ciągu pieszo-rowerowego na palach (nr 1), h) budowie drewnianego pomostu leżakowego, i) wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej, j) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy,

2. CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych, w szczególności: a) wykonanie prac przygotowawczych – usunięcie drzew zgodnie z decyzją oraz drzew młodych – samosiewów niewymagających decyzji na wycinkę, czyszczenie podszytu na całym terenie objętym inwestycją, b) nasadzenie nowych drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw oraz założenie trawników z siewu,

3. CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych), na zrealizowanym etapie zadania, od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych i wykonanych prac ogrodniczych.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja dostępne są na stronie ZZM – ZP/PN/20/2019/DPIR „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” 

Zapraszamy również na fanpage projektu na FB – Swojczycki Park Czarna Woda


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *