//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Stanowisko Kół Łowieckich i Urzędu Miasta w sprawie polowań

Jak Państwo pamiętacie, w listopadzie 2016 roku, Zarząd Osiedla podjął działania w sprawie uciążliwości i niezachowania standardów bezpieczeństwa  podczas polowań na terenie naszych osiedli. Przedstawiamy Państwu stanowiska dwóch (z trzech) podmiotów: Koła Łowieckiego Wieniec (relacja ze spotkania) oraz Urzędu Miasta.

Pragniemy podkreślić, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji od Urzędu Marszałkowskiego. Uważamy to za duże niedopatrzenie ze strony nadzorującego ten problem Marszałka, ponieważ dotyczy on ogromnej rzeszy mieszkańców całego województwa, i nie może być bagatelizowany.

Jeszcze raz Państwu przypominamy, że przedstawiamy stanowiska i informacje ww podmiotów. Nasz komentarz znajdziecie Państwo na końcu artykułu.

Koło Łowieckie Wieniec

Podjęliśmy rozmowy z Zarządem Koła Łowieckiego, które prowadzi polowania na terenia naszego osiedla. Podczas spotkania łowczy poinformowali Zarząd Osiedla, że działają zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z ustawą i w swoim działaniu nie widzą uchybień. Poinformowano nas także, że myśliwi prowadzą dwa rodzaje polowań: w grupie oraz indywidualne.

Polowania grupowa obywają się nie częściej niż raz w miesiącu i według łowczych zachowane są wszelkie standardy. Myśliwi – pomimo braku obowiązku – rozstawiają tablice informacyjne: na głównych szlakach, dojazdach, drogach. Według informacji posiadają 8 takich tablic, i za każdym razem je wykorzystują. Podczas rozmów, Zarząd Koła Łowieckiego Wieniec, zobowiązał się do każdorazowego informowania w formie pisemnej – z wyprzedzeniem co najmniej 7-10 dni – o terminach swoich działań. Poinformowano nas także, że myśliwi mogą wychodzić w teren także indywidualnie i nie muszą nigdzie tego faktu zgłaszać. Zarząd Koła Łowieckiego zgłosił także chęć organizowania pogadanek edykacyjnych np. w szkołach. 

Urząd Miasta- Wydział Środowiska i Rolnictwa

Po dyskusji z mieszkańcami i po Państwa niepokojących sygnałach skierowaliśmy następujące pismo do zainteresowanych stron – Pismo w sprawie polowań w Lesie Strachocińskim. W dniu 16 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta, którą publikujemy w linku:  

Odpowiedź Urzędu Miasta w sprawie polowań. 

Komentarz Zarządu

Oczekujemy nadal na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem decyzyjnym w sprawie. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi do końca stycznia, wystosujemy kolejne zaproszenie do zajęcia stanowiska. Równolegle wystosujemy prośbę o spotkanie z Marszałkiem.  Koła Łowieckie stoją na stanowisku popartym ustawą oraz uchwałą UMWD. Co nie oznacza, że musimy jako mieszkańcy się z tym zgadzać. Proponujemy zatem podjęcie dyskusji i konsultacji o ewentualnym wyłączeniu osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów z obwodu łowieckiego. W ciągu tygodnia wdrożymy ankietę badającą Państwa zdanie. 
Naszym zadaniem, nie może nadal dochodzić do sytuacji, że nie jesteśmy informowani o polowaniach. Tu nie chodzi o „dyskomfort”, to chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.  Problem wykracza poza nasze osiedle, dlatego wystosujemy prośbę do Zarządów innych wrocławskich osiedli o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz poparcie naszych działań. 

Z lektury pisma Wydziału Środowiska wynika, że tzw. odłownie stałe stanowią skuteczną alternatywę dla polowań, dlatego pomysł zaniechania polowań na terenie Wrocławia uważamy za możliwy do realizowania.  Ponieważ otrzymaliśmy informację od Państwa o toczącym się dziś polowaniu, które nie zostało nam zgłoszone – jutro skierujemy zaproszenie do Koła Łowieckiego Wieniec o kolejne spotkanie i wyjaśnienia. 

Wszelkie uwagi związane z polowaniami prosimy zgłaszać na adres sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl lub telefonicznie 501 408 931.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Jeden komentarz do “Stanowisko Kół Łowieckich i Urzędu Miasta w sprawie polowań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *