//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Spotkanie z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem – komunikat RO

W dniu 26.01. 2016 roku  odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów z Prezydentem Wrocławia, Panem Rafałem Dutkiewiczem, oraz przedstawicielami UM Wrocławia.

Rozmowy te – po raz kolejny – zostały zainicjowane przez Radę Osiedla, która w październiku 2015 roku wystąpiła z szeregiem pytań dotyczących dramatycznej sytuacji komunikacyjnej w obrębie naszych osiedli. Wśród pytań zadanych przez RO, a także indywidualnie przez ogromną rzeszę mieszkańców, pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.: Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej, zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, inwestycji i planowanych zmianami, które mogłyby skutecznie poprawić obecną sytuację i stworzyć realną alternatywę dla mieszkańców poruszających się do centrum miasta. Podczas dyskusji poruszono m.in. :

– kwestie maksymalnego przyspieszenia prac nad budową brakującego odcinka WOW z Łan do Długołęki, w kontekście przeniesienia ruchu tranzytowego w kierunku AOW, 

– temat budowy Trasy Jelczańsko – Swojczyckiej, stanowiącej alternatywę dla ul. Strachocińskiej i Swojczyckiej,

– temat maksymalnego przyspieszenia modernizacji linii kolejowej na odcinku Jelcz Laskowice – Wrocław Główny, w kontekście docelowego oddania do eksploatacji tego odcinka KA w 2018 roku,
– budowę parkingu P&R na 200 miejsc na wysokości ronda w Łanach oraz skomunikowanie go ciągiem pieszym z pętlą MPK,
– planowanego remontu Mostów Chrobrego obejmującego zwiększenie jego przepustowości, 
– usytuowania  w obrębie osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów  co najmniej 2-3 stacji roweru miejskiego (pętla Łany, Strachocińska 70 Betoniarnia oraz nowa część Swojczyc), 
– temat zbliżającego się remontu alternatywnej drogi dojazdu przez Blizanowice i przesunięcia jego terminu na okres letni, 
– budowę łącznika Kwidzyńska-Kowalska,
– organizację ruchu w rejonie Mydlana/Swojczycka, 
– temat czasowej modyfikacji organizacji ruchu wewnątrz osiedla (m.in. propozycje wprowadzenia jednego kierunku ciągu ulicy Narciarskiej, lub częściowo w ciągu ulicy Rolniczej).

         Pozostała część dyskusji koncentrowała się na optymalizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej, która w obecnej formie niestety nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Strona Urzędu Miejskiego kategorycznie podkreśliła, że nie widzi możliwości precedensu darmowej komunikacji miejskiej dla naszych osiedli w zamian za rezygnację mieszkańców z użytkowania aut. Magistrat poinformował również, że nie rozważa planów – w ciągu najbliższych lat – przedłużenia istniejących linii tramwajowych z Kowal i Sępolna w kierunku Wojnowa.
W trakcie spotkania przekazaliśmy stronie miejskiej informacje własne, na temat docelowej liczbie mieszkańców osiedli i planowanych zasiedlaniach Gminy Czernica (do 2020 roku). W tym kontekście wskazaliśmy konieczność zacieśnienia współpracy w zakresie komunikacji i transportu z gminami ościennymi.
         Ponieważ w tak krótkim czasie, przeznaczonym przez Biuro Prezydenta na to spotkanie, nie zdołano wyjaśnić wszystkich naszych wątpliwości, uzgodniono, że strona UM dokona uszczegółowienia i konsultacji omawianych kwestii z innymi podmiotami miejskimi. Raport z tych uzgodnień zostanie przestawiony w formie pisemnej. Rada Osiedla informuje także, że w trybie pilnym skieruje poruszone zagadnienia w formie zapytań i zaproszenia do kolejnych rozmów do poszczególnych wydziałów UM. 
         Jednocześnie prosimy o cierpliwość, ponieważ chcielibyśmy Państwu przekazać informacje uzupełnione i uzgodnione w formie pisemnej ze stanowiskiem Urzędu Prezydenta i UM. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ nie chcemy tym razem poprzestać wyłącznie na ogólnych informacjach przekazanych nam w trakcie krótkiego spotkania, ale skupić się na realnym rozwiązaniu naszych problemów przy udziale jednostek miejskich. 

Ze strony RO rozmowy prowadzili: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Grzegorz Makuch i Mariusz Tokarz

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Spotkanie z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem – komunikat RO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *