01/10/2023
Aktualności

Spotkanie z Prezydentem 19.09.2017 – relacja

W dniu 19 września, w Ratuszu, odbyło się spotkanie nowej Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Urząd Miejski był reprezentowany przez Panią Elżbietę Urbanek (Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki), Panią Annę Sroczyńską (Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia), Pana Jacka Sutryka (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych). Radę Miasta reprezentował Radny Wojciech Błoński.

W trakcie spotkania poruszono szereg kluczowych spraw, ważnych dla naszego osiedla i dla jego dalszego rozwoju. Ponieważ program przygotowany przez Radę Osiedla obejmował wiele zagadnień, a czas spotkania był niestety ograniczony, nie wszystkie z nich omówiono szczegółowo.

Najważniejsze tematy związane z MPZP dla poszczególnych obszarów (a w szczególności MPZP dla Swojczyc Północnych, obszaru Tatarakowej oraz Włościańskiej) zostaną omówione na osobnych spotkaniach z BRW – już w nadchodzącym tygodniu.

Omówiona zostanie także dokładnie kwestia planowanej linii tramwajowej na Swojczyce, której przebieg zapisano w studium w ulicy Swojczyckiej z węzłem przesiadkowym przy ulicy Bazaltowej. O takie rozwiązanie zespół negocjacyjny postulował od kilku lat podczas licznych konsultacji, gdyż realizacja tego wariantu daje możliwości na przedłużenie linii tramwajowej na Strachocin i Wojnów w dalszej perspektywie. Ponieważ tematyka spotkania była bardzo rozległa, przedstawiamy Państwu w punktach przebieg spotkania…

 1. Linia tramwajowa na Swojczyce do roku 2022, warianty i koncepcje.
 • Węzeł przesiadkowy Bazaltowa jako priorytet.
 • Wariant rozwoju linii po roku 2022 na Strachocin i Wojnów.
 • Powstanie linii tramwajowej w kontekście przebudowy Mostów Chrobrego.
 • Rada Osiedla jako strona w procesie konsultacji społecznych, opiniowania i projektowania.
 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292, w kontekście udziału Rady Osiedla jako strony w konsultacjach i procesie projektowania.
 2. Wdrażanie prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych obszarów, w kontekście uporządkowania rozbudowy osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.
 • Apel Radnych Osiedla do Prezydenta miasta Wrocławia o zaprzestanie sprzedaży działek miejskich pod zabudowę developerską.
 1. Interwencja Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 603 (uchwała nr XLI/923/17), dotycząca nieposzanowania interesu własnościowego niektórych mieszkańców na etapie wnoszenia uwag .
 2. Jak najszybsze uchwalenie MPZP dla Swojczyc Sielskich. – Rozpoczęcie procesu Rewitalizacji Swojczyc wraz z budową sieci kanalizacyjnej.
 • Rozpoczęcie prac nad „Masterplanem” dla Swojczyc, przy udziale Rady Osiedla, lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców.
 • Przekazanie schronu przy ulicy Ludowej pod administrację Rady Osiedla.
 1. Opinia Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 516, w kontekście lokalizacji centrum rekreacji i kultury.
 2. Sprawy społeczne oraz kultura.
 • Dyskusja nad koniecznością wspierania funkcji społecznych i kulturalnych na osiedlu.
 • Problem integracji starej i nowej części osiedli. Wspieranie energii organizacji pozarządowych oraz lokalnych artystów i aktywistów, w toczącym się procesie tworzenia centrum aktywności lokalnej.
 1. Ekologia i ochrona środowiska, problemy naglące:
 • zanieczyszczenie kanału żeglugowego Odry,
 • zanieczyszczenie Doliny Widawy w okolicach Ceglanej (niewłaściwa rekultywacja terenu),
 • Orlen – lokalizacja bazy paliwowej,
 • zakończenie procesu kanalizacji Swojczyc,
 • podłączenie przemysłu do kanalizacji,
 • oczyszczenie akwenów wody stojącej na osiedlu (Czarna Woda, stawy Włościańska,
 • usunięcie zalegającego placu odkładczego na działce Strachocińska 71/2.
 1. Uwagi Rady Osiedla do zakończonej inwestycji – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.
 2. Inwestycje drogowe:
 • ulica Kolumba (KZI)
 • ulica Wieśniacza (KZI)
 • sięgacze Włościańska oraz gruntowny remont nawierzchni nitki głównej Włościańskiej
 • łącznik Perkusyjna / Ubocze
 • brakujące fragmenty chodników na osiedlach
 • przebudowa skrzyżowania Ludowa/Swojczycka
 • budowa parkingu Strachocińska/Przy Torze
 • przebudowa przejazdu dla rowerzystów w obrębie Mostu Strachocińskiego
 • budowa nowego parkingu na działce nr Miłoszycka 27
 • poprawa drenażu okolicy boiska przy Szkole Podstawowej nr 53 Strachocińska 155 (zniszczonej podczas inwestycji)
 1. Wniosek Rady Osiedla o nowe stacje Roweru Miejskiego w następujących lokalizacjach:
 • Olimpia Port (Archicom)
 • Łany/ Wojnów węzeł przesiadkowy
 • Swojczyce (Nowy Port/Rondo/Rada Osiedla).
 1. Sprawy bieżące, inne.

Ze strony Rady Osiedla w spotkaniu wzięli udział: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Jolanta Skowrońska, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski oraz Rafał Pietrzak.

Postulaty przekazane urzędnikom i Prezydentowi

1 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Spotkanie z Prezydentem 19.09.2017 – relacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *