//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uwag do MPZP nr 600 w rejonie ul. Mikołowskiej

Z dniem 12 września został wyłożony w Biurze Rozwoju Wrocławia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar ograniczony : linią kolejową, ulicą Zagrodniczą oraz Strachocińską. Plan można oglądać do 4 października 2019 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ulicy Świdnickiej 53, w pokoju 309.

25 września odbyła się również dyskusja publiczna nad planem w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie przedstawiciele Rady Osiedla byli obecni wraz z mieszkańcami. Podczas spotkania zwrócono uwagę planistom z BRW na wiele niekorzystnych dla mieszkańców rozwiązań, w tym szczególnie:

  • Brak wyjazdu z ul. Śwętochłowickiej na ul. Strachocińską
  • Przekształcenie kolejnych działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie Parku Mikołowska
  • Puszczenie ruchu tranzytowego przez zwężony odcinek ul. Świętochłowickiej 
  • Zagospodarowanie terenów przy linii kolejowej 

Po dyskusji publicznej czas teraz na złożenie wszelkich uwag do planu na piśmie. W związku z tym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie w siedzibie Rady Osiedla w dniu 1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 18:00, podczas którego ustalimy dalsze działania oraz przygotujemy w formie pisemnej uwagi, które następnie zostaną skierowane do Biura Rozwoju Wrocławia.

Przypominamy! Uwagi do Planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019 w formie pisemnej.

OBWIESZCZENIE Biura Rozwoju Wrocławia 

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *