//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Spotkanie w Biurze Rozwoju Wrocławia – 02.10.2017 – relacja

2 października 2017 roku odbyło się zaplanowane podczas wizyty u Prezydenta Wrocławia w dniu 19 września – Spotkanie z Prezydentem 19.09.2017 – relacja – spotkanie w Biurze Rozwoju Wrocławia dotyczące prac nad planami zagospodarowania przestrzennego naszych osiedli.

Radę Osiedla reprezentowali: Renata Piwko WolnyBeata Skorupa oraz Mariusz Tokarz, BRW reprezentowała Pani Anna Sroczyńska – dyrektor biura wraz z kilkuosobowym zespołem odpowiedzialnym za prace nad poszczególnymi MPZP na naszych osiedlach.

Dużą część spotkania poświęciliśmy na rozmowy o kompleksowym uchwaleniu planów MPZP dla Swojczyc, szczególnie dla części północnej od ul. Miłoszyckiej w kierunku Doliny Widawy. Starania o uchwalenie planu dla tego obszaru trwają już co najmniej od 8 lat i nadal nie ma konkretnych terminów, ani decyzji mimo iż BRW wciąż prowadzi intensywne prace – Pani dyrektor Anna Sroczyńska poinformowała nas, że jest to bardzo trudny teren z dużą ilością działek będących własnością osób prywatnych, ze swojej strony dołoży jednak wszelkich starań, aby i plan dla tego rejonu mógł być uchwalony w nieodległej przyszłości. Do tego czasu przy wydawaniu wszelkich pozwoleń budowlanych obowiązują zapisy studium, które dopuszczają w dalszym ciągu budownictwo wielorodzinne, a naszym celem jest, aby dominowała na tym terenie zabudowa jednorodzinna.

Dyskutowaliśmy również na temat obecnie uzgadnianych i opiniowanych planów dla Swojczyc tj. MPZP nr 618 – Wnioski do zmiany MPZP Swojczyce Południe odrzucone przez Prezydenta! oraz planu nr 615 – Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP nr 615 zgłaszając po raz kolejny swoje uwagi, szczególnie w zakresie rezerw pod torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Swojczyckiej, rezerwę pod węzęł przesiadkowy na wysokości ul. Bazaltowej i inne. Zapewniono nas, że odpowiednie zapisy dotyczące szczególnie linii tramwajowej na Swojczyce znalazły się już zapisane na sztywno w projekcie nowego studium i będą przez miasto realizowane do 2022 roku.

Pani dyrektor Anna Sroczyńska wielokrotnie podkreślała jak ważne są nasze uwagi oraz uwagi mieszkanców do opracowywanego właśnie projektu nowego studium Wrocławia –  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studiumzachęcając tym samym do udziału w konsultacjach i składaniu kolejnych uwag do dnia 22 listopada.

Kolejnym ważnym dla nas tematem była zapisana w studium Trasa Jelczańsko – Swojczycka, a szczególnie jej przebieg na wysokości Osiedla Truskawkowego, o którego zmianę zabiegamy również od wielu już lat. Trasę projektowano długo przed wybudowaniem osiedla i taki przebieg wydawał się wtedy jak najbardziej uzasadniony. Obecnie jednak powstanie tam drogi, spowoduje „odcięcie” kilkuset mieszkańców od bezpiecznego dostępu do ul. Strachocińskiej, co naszym zdaniem jest nie do przyjęcia. Wskazywaliśmy wielokrotnie, że właściwym korytarzem pod budowę trasy powinny być działki wzdłuż linii energetycznej za ul. Gitarową i Perkusyjną – niestety do tej pory BRW nie wprowadziło takiej korekty do studium. Zapewniano nas wprawdzie, że inwestycja ta jest bardzo odległa w czasie i wiele jeszcze może się zmienić, ale my wolelibyśmy mieć czarno na białym już pewne ustalenia teraz. Do tematu w każdym razie będziemy wracać…

Następny punkt spotkania dotyczył uchwalonego niedawno planu MPZP nr 603 dla rejonu ulicy Włościańskiej – MPZP dla rejonu ul. Włościańskiej już obowiązuje i problematycznej dla części mieszkańców nowo zaprojektowanej drogi KDD1. Przypomnijmy, że wszelkie uwagi i protesty mieszkańców w tej kwestii oddalono uchwalając plan w niezmienionej praktycznie postaci – obecnie protesty są rozstrzygane w sądzie i do czasu ich rozstrzygnięcia BRW wstrzymuje się z jakimikolwiek działaniami, nie wykluczając ewentualnych zmian.

Skupiliśmy się zatem na aktualnie opiniowanym MPZP nr 516 dla rejonu ul. Tatarakowej –  UWAGA! Ważne! – opiniowanie MPZP nr 516 w rejonie ul. Tatarakowej – w projekcie zapisano wiele naszych uwag, szczególnie dotyczących ograniczenia do minimum zabudowy developerskiej, na opiniowanym terenie dopuszczalna będzie tylko i wyłącznie zabudowa jednorodzinna, duża część obszaru będzie przeznaczona pod zieleń i rekreację, pojawią się również nowe ciągi komunikacyjne  – całość została tak zaprojektowana, aby wykreować w przyszłości na tym obszarze osiedlowe centrum koncentrując obok kościoła inne obiekty użyteczności publicznej, w tym m.in osiedlowy dom kultury, obiekty rekreacyjne i inne. Oczekujemy teraz na jak najszybsze ostateczne wyłożenie planu i liczymy na kolejną publiczną dyskusję w ramach której będzie można zgłaszać dalsze wnioski do przygotowanego projektu…

Na zakończenie spotkania ustaliliśmy, że prześlemy drogą oficjalną do BRW wszystkie uwagi Rady Osiedla zarówno dotyczące projektu studium jak i poszczególnych MPZP – oczekujemy również na Państwa sugestie i opinie, które można przesłać na nasz adres e mail: strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Należy je również składać indywidualnie na piśmie przesyłając bezpośrednio na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *