22/09/2023
Aktualności

Spotkanie w Biurze Prezydenta na temat polowań na terenie osiedli

Temat polowań od lat wzbudza sporo kontrowersji, szczególnie tych powadzonych na terenach zamieszkałych, a osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się terytorialnie we Wrocławiu. W kwestii polowań spierają się różne poglądy oraz zapatrywania na radzenie sobie z problemem zwierząt pojawiających się w pobliżu terenów zabudowanych. W tym konkretnym przypadku, na uwadze trzeba mieć przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, które może być zagrożone zarówno w przypadku spotkania dzikiej zwierzyny jak i przypadkowego natknięcie się na polujących myśliwych.

W związku z tym, wiele wrocławskich Rad Osiedli, w tym Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, podjęło uchwały wspierające petycję ogólnopolską w sprawie usunięcia obwodów łowieckich z granic miast.
Problem bezpieczeństwa mieszkańców podczas polowań prowadzonych w granicach miast był wielokrotnie omawiany przez Radę Osiedla SSW w latach 2016-2019, która prowadziła bezpośrednie rozmowy i korespondencję m.in. z UMWD, a także kołem łowieckim operującym na terenie osiedla.

Niestety w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przypadkowych spotkań myśliwych z mieszkańcami pobliskich osiedli. Do chwili obecnej – w ocenie mieszkańców jak i Rady Osiedla – nadal nie wprowadzono skutecznej polityki informacyjnej, która pozwoliłaby ze znacznym wyprzedzeniem informować mieszkańców o planowanych polowaniach, zarówno regulacyjnych jak i rekreacyjnych.

Brak informacji doprowadza do sytuacji niebezpiecznych, które konfrontują mieszkańców z polującymi na terenach rekreacyjnych wrocławian czy w niedalekim sąsiedztwie zabudowań. Podobnie było w niedzielę 19 stycznia, kiedy w godzinach popołudniowych, w pobliżu osiedla „Na Ustroniu” odbyło się polowanie, o którym nie poinformowano skutecznie mieszkańców. W związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 29.01.2020 roku odbyło się spotkanie zainicjowane przez jedną z mieszkanek niedawno wbudowanego osiedla „Na Ustroniu”, wspieraną przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów z przedstawicielami Biura Prezydenta Wrocławia, Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM, dotyczące obwodów łowieckich, które swym zakresem obejmują teren m.in. osiedli Swojczyce, Sępolno i Kowale.

W związku z wchodzącymi w życie zmianami przepisów oraz aktualizacją planów obwodów łowieckich, zdecydowano o zorganizowaniu kolejnych spotkań z przedstawicielami Sejmiku wojewódzkiego, Rady Miasta Wrocław, przedstawicielami wrocławskich Rad Osiedli oraz zaproszonymi gośćmi z Polskiego Związku Łowieckiego.
Celem spotkania ma być wypracowanie zadowalającego przepływu informacji dotyczącego organizowanych polowań. W chwili obecnej mieszkańcy mogą zapoznać się z rocznym planem polowań dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/528/1/20/ogloszenia-i-komunikaty-zzakresu-srodowiska

Jednakże może on ulegać zmianom, np. ze względu na warunki pogodowe. Dla mieszkańców taka ścieżka informacyjna jest niewystarczająca i zagrażająca. Mieszkaniec nie ma obowiązku przed wyjściem na spacer zapoznawania się każdorazowo ze wskazaną listą, która – jak nadmieniliśmy- może dynamicznie być zmieniana przez koła łowieckie. Dlatego też wszystkie strony spotkania zgodziły się, że należy zaplanować zacieśnienie współpracy między instytucjami.
Ponadto rozpatrywana będzie możliwość przesunięcia pobliskiej odłowni dzików bliżej naszych osiedli, która charakteryzuje się odłowem klatkowym i w części może zastąpić odstrzał zwierzyny. Jednocześnie Zarząd Osiedla przypomina, że koła łowieckie mają określone obowiązki dotyczące zabezpieczania miejsca polowania, poprawną utylizację szczątków czy poszanowanie godności mieszkańców korzystających z terenów rekreacyjnych na terenie miasta. W związku z tym prosimy Państwa o zgłaszanie uchybień, w celu wypracowania dobrych praktyk. O postępie rozmów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Strony spotkania:

Mieszkańcy – Pani Patrycja Chołuj
Biuro Prezydenta – Pani Dyrektor Izabela Pieniążczak
Departament Zrównoważonego Rozwoju – Pani Dyrektor Katarzyna Szymczak-Pomianowska
Wydział Środowiska i Rolnictwa – Pani Dyrektor Małgorzata Demianowicz
Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów – Przewodnicząca Zarządu Osiedla SSW Renata Piwko-Wolny

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *