01/10/2023
MPZP

Rozpatrzono wnioski składane do MPZP Swojczyc w rejonie ul. Ceglanej, Byczyńskiej i Miłoszyckiej

W dniu 1 kwietnia 2019 roku opublikowano ZARZĄDZENIE NR 698/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu. 

Dla tego rejonu Rada Osiedla złożyła swoje wnioski i uwagi w sierpniu 2018 roku, o czym pisaliśmy w artykule – Wnioski Rady Osiedla i mieszkańców złożone do MPZP Swojczyc

Zgodnie z zarządzeniem nasze wnioski zostały uwzględnione w zakresie jak poniżej:

§ 9. Wniosek złożony do projektu planu przez Radę Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów pismem w dniu 16.08.2018 r. dla całego obszaru objętego planem: 

1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym:a) wyznaczenia nowego układu drogowego na obszarze na północ od ul. Miłoszyckiej pomiędzy ul. Ceglaną i Byczyńską uwzględniającego w przyszłości możliwość przejazdu komunikacji miejskiej, rezerwę na zatoki i przystanki autobusowe,b) budowy brakujących ciągów pieszo-rowerowych w kierunkach: do osiedla Kowale, do stacji PKP Swojczyce, do przystanków autobusowych (obecnych i przyszłych) oraz do szkoły/przedszkola oraz w kierunku terenów rekreacyjnych, zielonych, wałów w okolicy ul. Ceglanej, Byczyńskiej i Ludowej,c) zapewnienia miejsca na sklepy/usługi w parterach nowo planowanych budynków wraz z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi przy tych obiektach,d) rezerwy na placówki edukacji wczesnoszkolnej – żłobki, przedszkola, szkoła podstawowa,e) rezerwy pod tereny rekreacyjne z uwzględnieniem placów zabaw, miniparków oraz innych form odpoczynku na świeżym powietrzu; 

2) uwzględnia się na części wnioskowanego obszaru w zakresie dotyczącym dopuszczenia lokowania niewielkich lokali handlowo-usługowych na całym obszarze objętym MPZP; 

3) nie uwzględnia się w zakresie dotyczącym:a) przeznaczenia wszystkich działek położonych w rejonie ulicy Miłoszyckiej objętych planem, pod zabudowę mieszkaniową niską i zieleń z preferencją dla zabudowy jednorodzinnej,b) wyznaczenia pętli dla autobusów,c) rewitalizacji obszaru sielskiego Swojczyc – kompleksowego remontu budynków komunalnych. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pełna treść zarządzenia dostępna w linku – MPZP Swojczyce – odpowiedź na wnioski do projektu planu

Wnioski złożone do MPZP – MPZP Swojczyce – wnioski i uwagi Rady Osiedla

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Rozpatrzono wnioski składane do MPZP Swojczyc w rejonie ul. Ceglanej, Byczyńskiej i Miłoszyckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *