//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Protest mieszkańców w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej filia 31 przy ulicy Strachocińskiej

brown paper book
Photo by Pixabay on Pexels.com

Listę protestacyjną będzie można podpisać w salce parafialanej przy Kościele na ul.Tatarakowej, w Bibliotece Publicznej filia nr 31 przy Strachocińskiej, w Radzie Osiedla, w Szkole Językowej YES’T . Dalsze lokalizacje podany niebawem.  Listy można podpisywać do dnia 10 maja br.

Poniżej treść pisma.
___________________________________________________________


Wrocław 2011-04-20

Pan Prezydent Miasta Wrocławia
Rafał Dutkiewicz

Protest mieszkańców
w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej filia 31 przy ulicy Strachocińskiej 155

Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni napływającymi z różnych źródeł wiadomościami o planowanej likwidacji naszej lokalnej biblioteki publicznej. Naszym listem chcielibyśmy dać wyraz nie tylko zaniepokojenia, ale także wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Sprzeciw przeciwko likwidacji biblioteki, która istnieje na naszym osiedlu od dziesiątek lat, biblioteki z tradycjami i wielopokoleniową rzeszą czytelników.

Wszelkie badania wskazują na fakt, że Polacy czytają coraz rzadziej. Dotyczy to zarówno grupy najmłodszej – dzieci, ale także osób dorosłych. Jako najczęstszą przyczynę osoby ankietowane podają rosnące ceny książek i publikacji, na zakup których – w dobie kryzysu – nie posiadają środków. Druga z przyczyn to brak swobodnego dostępu do sieci bibliotek publicznych. Biblioteki usytuowane w centrach dużych miast, spełniają swoją funkcję służebną wyłącznie wobec mieszkańców zamieszkałych w jej pobliżu. Dla mieszkańców osiedli peryferyjnych – takich jak nasze – są one dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Korzystać z nich mogą jedynie te osoby, które pracują w centrum miasta.

Chcielibyśmy przybliżyć Panu także specyfikę naszych osiedli, która jest nie bez znaczenia dla dalszej działalności lokalnej biblioteki publicznej. Osiedla Wojnów, Strachocin i Swojczyce zamieszkane są przez rodziny wielopokoleniowe, w przeważającej części przez ludzi starszych a także młode małżeństwa z dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym. Liczba mieszkańców to kilka tysięcy osób, są to osiedla stale rozwijające się. Seniorzy i dorośli pozostający na emeryturach – niejednokrotnie schorowani i bez własnego środka transportu – to osoby, których likwidacja dotknie najbardziej. Druga grupa to dzieci w wieku szkolnym, które masowo korzystają z dobrodziejstwa biblioteki, utytułowanej w gmachu lokalnej szkoły podstawowej. Dzięki takiej lokalizacji dzieci mają stały i łatwy dostęp do księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych, a rodzice i dziadkowie chętnie z niego korzystają odbierając swoje pociechy ze szkoły czy przedszkola. W bibliotece jest podjazd dla niepełnosprawnych, który pozwala na swobodny dostęp osobom na wózkach inwalidzkich oraz matkom z małymi dziećmi.

Zastanawia nas także informacja, która mówi o tym, że w miejsce zlikwidowanej placówki ma się pojawić nowa, w bliżej nieokreślonej lokalizacji i terminie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przystosowanie nowego lokalu to koszt z budżetu miasta, który będzie całkowicie zbędny i nieuzasadniony. Obawiamy się, że obietnica otwarcia nowej placówki, może pozostać jedynie życzeniem Urzędu Miasta. Inicjatywą na papierze, bez możliwości przeznaczenia na nią środków.
Chcemy także zapewnić Pana, że jako rodzice i dziadkowie znamy argumentację związaną z przekazaniem lokalu po zlikwidowanej bibliotece na potrzeby edukacyjne. Ale jesteśmy także w pełni świadomi, że nie rozwiąże to żadnych problemów lokalowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, a jedynie w bardzo niewielkim stopniu poprawi wygodę naszych dzieci na najbliższy rok. W obliczu ogromnego rozwoju naszego osiedla oraz napływu nowych rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, wygospodarowanie pomieszczeń dla 1-2 grup wydaje się być pomysłem nieprzemyślanym, biorąc pod uwagę zarówno dobro dzieci jak i wzrastającą ich liczebność. Od lat wnioskujemy do ZPS11 o dynamiczną rozbudową gmachu szkoły ( a jest to możliwe) – bo już teraz potrzeby lokalowe są wielokrotnie większe niż powierzchnia po bibliotece.

Panie Prezydencie,

Likwidacja biblioteki przyniesie wyłącznie negatywne skutki, wśród których wymienić trzeba najważniejsze:

  • drastycznie spadnie poziom czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
  • ponad tysiąc osób regularnie korzystających z biblioteki zostanie odciętych od możliwości łatwego zdobycia książek czy wydawnictw dających radość czytania,
  • uniemożliwi osobom starszym i niepełnosprawnym łatwe dotarcie do biblioteki na piechotę, rowerem czy wózkiem inwalidzkim,
  • osobom ubogim zamknie drzwi do korzystania z jej zasobów,
  • księgozbiór tworzony mozolnie przez około 50 lat istnienia naszej biblioteki, zostanie wraz z jej likwidacją rozparcelowany wśród innych placówek – i będzie to proces nieodwracalny!

Wrocław stara się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, tym bardziej niepokojący jest fakt, że zamiast tworzyć nowe miejsca krzewiące i wspierające tę dziedzinę, dąży się do ich likwidacji powołując się na problemy które można rozwiązać inaczej.
Dlatego z uwagi na powyższe chcemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw. Nie chcemy aby zlikwidowano nam jedyną bibliotekę, nie chcemy aby pozbawiono nas radości czytania! Panie Prezydencie – prosimy o interwencję w poruszonej przez nas sprawie.

Pozostający z głębokim szacunkiem,
mieszkańcy osiedli Strachocin, Wojnów i Swojczyce

Do wiadomości :

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pan Andrzej Ociepa
Rada Osiedla Swojczyce-Strachocin-Wojnów

LISTA – PROTEST W SPRAWIE BIBLIOTEKI – wersja PDF

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Jeden komentarz do “Protest mieszkańców w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej filia 31 przy ulicy Strachocińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *