22/09/2023
AktualnościInwestycjeKomunikacja

Podsumowania 2017 – plany 2018

Za nami rok 2017, który obfitował w inwestycje w obrębie naszych osiedli. Dynamiczna rozbudowa developerska, przebudowy i rewitalizacje starszej części osiedla, smog, powrót kolei na linię 292, zmiana kadencji Rady – to tylko niektóre ze zmian w 2017 roku.  
Osiedle szybko się zmienia, a środek ciężkości obecnie oscyluje pomiędzy charakterem sielskim, a wielorodzinnym. Z jednej strony cieszy nas fakt, że przestrzeń wokół nas jest w ciągłym procesie „porządkowania”, ale z drugiej strony ogromnym cieniem kładzie się fatalna komunikacja poza osiedle. Ostatnie lata to także walka –  przy Państwa udziale – ze skutkami niedostatków infrastruktury, która niestety nie nadąża za wzrostem liczby mieszkańców.

Jak co roku krótko podsumujemy procesy, które już się zakończyły. Zaanonsujemy także nowe, na których realizacje będziemy niecierpliwie czekać.
Na początku chcielibyśmy podziękować Państwu, ponieważ wspieraliście nas w działaniach, oraz aktywnie pomagaliście nam w codziennej pracy Rady.  Mamy świadomość, że mając mieszkańców za sobą,  jesteśmy bardziej skuteczni w działaniach. Dziękujemy!
Mamy nadzieję, że wybaczycie nam niedociągnięcia i porażki – nie zawsze jesteśmy w stanie przeskoczyć mur zbyt małych kompetencji, w jakie wyposażają nas Włodarze miasta. Mamy nadzieję, że to się zmienia i nadchodzi czas na to, aby coraz większe kompetencje dla Rad Osiedli pozwalały na pełniejszą opiekę nad osiedlem. Czego Państwu i sobie życzymy w Nowym Roku 🙂

Podsumowanie 2017- wybrane zagadnienia.

1.  Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, z przebudową Mostu Strachocińskiego, realizacja grudzień 2015 – grudzień 2017
Nadzór nad inwestycją, konsultacje społeczne, negocjacje z UM i Wykonawcą, zgłaszanie usterek, udział w odbiorach, korespondencja RO-UM-Wykonawca, negocjacje.
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski, Tadeusz Reder.

2. Modernizacja Miłoszycka/Swojczycka/ Budowa ronda/ Kanalizacja/ Przebudowa kanału tłocznego
Nadzór nad inwestycją, konsultacje społeczne, negocjacje z UM i Wykonawcą,  zgłaszanie usterek, udział w odbiorach, korespondencja RO-UM-Wykonawca, negocjacje.
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Mieczysław Pelc, Tadeusz Reder, Jarosław Pasierski

3. Prace nad przywróceniem połączeń kolejowych na linii 292 Wrocław Wojnów – Wrocław Główny
Opracowanie i wdrożenie konsultacji społecznych (Partnerstwo Grupa z Pasją i Imas International), opracowanie wyników konsultacji, negocjacje z KD, PKP PLK oraz Urzędem Marszałkowskim i UM Wrocławia, korespondencja, stała promocja połączeń i dobra współpraca z KD i UMWD.
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Tadeusz Reder oraz ze strony mieszkańców Pan Radosław Marek.

4. Wrocławski Budżet Obywatelski
– konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami i liderami
– wsparcie merytoryczne dla Liderów w realizacja inwestycji WBO (Park Strachociński, chodniki Strachocin-Swojczyce, Park Kolumba, Park Czarna Woda)
– wsparcie w promocji i działaniach logistycznych. 
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Teresa Nowak, Beata Skorupa, Anna Kąkalec, Rafał Pietrzak, Mariusz Tokarz.

cof

5. Miejscowe Plany Zagospodarowanie Przestrzennego, udział w konsultacjach miejskich, opiniowanie, rozmowy z urzędnikami, konsultacje osiedlowe dla mieszkańców:
– MPZP nr 615 Swojczyce dla rejonu ul. Miłoszyckiej i linii kolejowej
– MPZP nr 618 dla rejonu ul.Swojczyckiej i Ferdynanda Magellana
– MPZP nr 600 dla rejonu ul.Mikołowskiej
– MPZP nr 603 dla rejonu ul.Włościańskiej
– MPZP nr 516 dla rejonu ul.Tatarakowej
– MPZP nr 267 dla rejonu ul. Kowalskiej
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Beata Skorupa, Tadeusz Reder, Jarosław Pasierski oraz ze strony mieszkańców Radosław Marek.

6. Negocjacje w sprawie poprowadzenia linii tramwajowej na Swojczyce.
Udział w konsultacja miejskich, wnioski do WPT, wnioski do Prezydenta, korespondencja i negocjacje, lokalne konsultacje społeczne.
Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Mariusz Tokarz oraz ze strony mieszkańców Pan Radosław Marek.

7. Kompleksowa rewitalizacja budynku Rady Osiedla oraz przystosowanie go do funkcji społecznych na rzecz mieszkańców.
Kontynuacja procesu kompleksowej rewitalizacji budynku 2014-2018:
– etap II (prace ogólnobudowlane, przebudowa klatki schodowej, biały montaż, wyposażenie)
– etap III (rewitalizacja elewacji, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace renowacyjne).
Korespondencja, opracowanie koncepcji zmian w projekcie, rozwiązania funkcjonalności budynku,  projekt wyposażenia i umeblowania, usterkowanie, stały dozór inwestycji i wykonania, decyzyjność.
Zespół: Renata Piwko-Wolny i Anna Kąkalec, pomoc ze strony mieszkańców Pani Małgorzata Marek. 

8. Inicjatywy lokalne z udziałem mieszkańców:
– przebudowa ulicy Cementowej odcinkowo, stałe wsparcie w procesie – Renata Piwko-Wolny, wsparcie ze strony mieszkańców Pani Zofia Wójcik.
– przebudowa ulicy Wieśniaczej, stałe wsparcie w procesie (II podejście do inicjatyw lokalnych) – Renata Piwko-Wolny, wparcie ze strony mieszkańców Pani Joanna Andybur i Pan Norbert Koziar.
– przebudowa sięgaczy Włościańskiej wsparcie w procesie (II podejście) – Renata Piwko-Wolny, wsparcie ze strony mieszkańców Pani Joanna Kwiatkowska , Katarzyna Seweryn i Iwona Bujak.

9. Karty Zadań Inwestycyjnych 2017 przygotowane przez Zarząd Osiedla, które otrzymały rekomendacje Rady Osiedla :
– kompleksowy remont nawierzchni w ciągu ulicy Wieśniaczej z kanalizacją burzową,
– odtworzenie nawierzchni w ciągu ulic Kolumba /Marco Polo,
– rewitalizacja terenu po starej betoniarni przy ul. Strachocińskiej.
Zespół: Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Rafał Pietrzak. 

10. Zadania inne:
– konsultacje antysmogowe dla mieszkańców osiedla z Marszałkiem Jerzym Michalakiem
– konsultacje inwestycyjne na rok 2017 i w kontekście Wrocław 2018 plus z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem
– konsultacje z UM w sprawach bieżących 

11. Dyżury Radnych poza sesyjne dla mieszkańców w roku 2017 (kadencja VI i VII)
 – w roku 2017 w regularne dyżury pozasesyjne dla mieszkańców pełnili: Renata Piwko-Wolny, Teresa Nowak, Anna Kąkalec, Mariusz Tokarz.
–  w roku 2017 regularne dyżury pozasesyjne komisji bezpieczeństwa pełnili: Jolanta Skowrońska i Mieczysław Pelc.

12. Realizacja zadań społecznych w roku 2017
– prowadzenie zadania Klub Aktywnych Kobiet –  Renata Berdowicz
– prowadzenie zadania Imprezy Integracyjne i Festyny Osiedlowe – Renata Piwko-Wolny, Anna Kąkalec, Beata Skorupa, Agnieszka Chruściel
– prowadzenie zadania portal internetowy swojczyce.pl oraz profil FB osiedla – Mariusz Tokarz (administracja i redakcja)  i Renata Piwko-Wolny (redakcja)
– prowadzenie zadania projekt muzyczny Smoki – Renata Piwko-Wolny i Laura Chołodecka
– prowadzenie zadania Mikołajki i Wigilia – Renata Piwko-Wolny, Anna Kąkalec, Beata Skorupa i Agnieszka Chruściel
– współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – Renata Piwko-Wolny, Anna Kąkalec i Beata Skorupa
– współpraca z organizacjami pomocowymi MOPS, Wydziałem Spraw Społecznych UM,  Caritas, lokalnymi Parafiami – Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Anna Kąkalec

Plany inwestycyjne, asysty i nadzory społeczne, oraz inne planowane zadania Rady Osiedla na rok 2018  

1. Realizacja KZI 2017
Na podstawie złożonych przez Zarząd Osiedla Kart Inwestycyjnych 2017,  Wrocławskie Inwestycje wpisały do realizacji na rok 2018/2019:
– remont nawierzchni ul. Wieśniaczej wraz z kanalizacją burzową (wizja lokalna odbyła się w grudniu 2017, Renata Piwko-Wolny i Mariusz Tokarz)
– odtworzenie nawierzchni w rejonach Kolumba i Marco Polo (wizja lokalna odbyła się w grudniu 2017,  Renata Piwko-Wolny, Mariusz Tokarz, Stanisław Piątek, Rafał Pietrzak)
Inwestycje te są w fazie ustalania zakresu i tworzenia kosztorysu. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2019. 

2. Budowa nowej ulicy Jamesa Cooka – pomiędzy Nowym Portem a Olimpią Port – realizacja połowa roku 2018. 

3. Wdrożenie nowych propozycji do KZI 2018.
Zarząd Osiedla proponuje do KZI 2018 następujące zadania:
– remont nawierzchni sięgaczy ulicy Włościańskiej z kanalizacją burzową
– budowa brakujących odcinków chodników na osiedlach SSW
– przebudowa skrzyżowania Ludowa/Swojczycka
– budowa parkingu Strachocińska/Przy Torze.
Własne propozycje wraz z uzasadnieniem prosimy wnosić na adres: strachocin@osiedla.wroclaw.pl lub osobiście podczas dyżurów Zarządu w każdy czwartek od 17.00 – 20.00, do końca marca 2018r.  Konsultacje w sprawie KZI zaplanowane są na wiosenne spotkanie z mieszkańcami 15 marca 2018. 

4. Kontynuacja prac nad rozwiązaniami komunikacyjnymi dla osiedla:
– partnerstwo z KD i UMWD nad rewitalizacją linii kolejowej 292 Wrocław Główny – Jelcz Laskowice oraz promocją tego środka transportu
– prace na rzecz integracji węzłów komunikacyjnych: Wrocław Łany (PKP, MPK, P&R) oraz Bazaltowa/Swojczycka (PKP, MPK)
– prace na rzecz rozwoju linii tramwajowej po roku 2022 na Strachocin i Wojnów.
– nadzór społeczny nad inwestycją „Budowa nowych Mostów Chrobrego”
– nowe stacje roweru miejskiego (Olimpia Port, Łany/Wojnów oraz Swojczyce/Rondo)
– przebudowa skrzyżowania Ludowa/Swojczycka.
– poprawa funkcjonalności ciągów pieszo-rowerowych w obrębie wałów oraz mostu Strachocińskiego i Jazu Klapowego
– wydłużenie linii 145 w rejon Olimpii Port ( po uprzednim wybudowaniu pętli i miejsc postojowych) – proces 2018 -2022
– poprawa funkcjonalności linii 115 i 118 (stałe badania napełnienia pojazdów).

 5. Ekologia i ochrona środowiska:
– rozwiązanie problemu zanieczyszczenie kanału żeglugowego Odry,
– rozwiązanie problemu zanieczyszczenia Doliny Widawy w okolicach Ceglanej (niewłaściwa rekultywacja terenu)
– zakończenie procesu kanalizacji Swojczyc,
– podłączenie przemysłu na Swojczycach i Popielach do kanalizacji,
– oczyszczenie akwenów wody stojącej na osiedlu (Czarna Woda, stawy Włościańska)
– usunięcie zalegającego placu odkładczego na działce Strachocińska 71/2. 

6. Rozpoczęcie procesu rewitalizacji „starych Swojczyc”.

7. Wsparcie procesu WBO 2018 i pomoc dla Liderów, konsultacje. 8. Inne zadania bieżące,  m.in:

– realizacja zadań społecznych
– realizacja ostatniego etapu rewitalizacji budynku RO (zagospodarowanie terenu)
– rozpoczęcie dokumentacji projektowej kanalizacji Swojczyc
– realizacja progów zwalniających na ulicy Mysłowickiej
– prace nad MPZP
– poprawa odwodnienia boiska przy szkole SP53
– prace remontowe nawierzchni ulicy Włościańskiej
– prace remontowe studzienki kanalizacyjne w ciągu ulicy Strachocińskiej (kolejny etap).

W roku 2018 Zarząd Osiedla zaprasza na konsultacje i dyżury w każdy czwartek od 18.00 do 20.00. Spotkania z ogółem mieszkańców 15 marca i 18 października.


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *