01/10/2023
Inwestycje

Początek modernizacji przelewu Odra–Widawa oraz przebudowa mostu Strachocińskiego i kolejowego

W perspektywie na lata 2015-2017 mamy ogromną inwestycję w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Tę część kontraktu wykona firma Skanska, z którą odbyliśmy już pierwsze robocze spotkania organizacyjne. W zakres inwestycji, prowadzonej w obrębie oraz na styku naszych osiedli, wchodzą następujące elementy:

– odbudowa zniszczonego podczas powodzi w 1997 r przelewu na kanale ulgi Odra -Widawa (tzw. tamka betonowa) wraz z rozbudową koryta kanału i remontem przepustu melioracyjnego,
– budowa nowego mostu drogowego Strachocińskiego wraz z przebudową dojazdów drogowych i sieci,
– budowa nowego mostu kolejowego Strachocińskiego wraz przebudową sieci trakcyjnej kolejowej i urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
– rozbudowa kanału Odra-Widawa w rejonie mostów Strachocińskich,
– budowa nowych wałów prawo i lewobrzeżnych w rejonie Swojczyc
i Kowal (przebudowa i rozbiórka ponad 16 km wałów przeciwpowodziowych),
– roboty nawierzchniowe i drogowe oraz przebudowa istniejącej powiązanej i kolidującej infrastruktury.

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące. Niedługo rozpoczną się prace przygotowawcze m.in, wycinka i regulacje drzewostanu. Prace związane z przebudową mostów rozpoczną się około sierpnia 2015 roku i w pierwszej kolejności wykonana zostanie przeprawa tymczasowa, o przepustowości nie mniejszej niż obecna. Budowa nowych mostów potrwa około 10 miesięcy.

W związku z tą inwestycją, Rada Osiedla wraz z firmą SKANSKA, uzgodniła wstępny schemat obsługi komunikacyjnej budowy, z wyłączeniem odcinka obok Przedszkola i Parafii Świętego Jacka na ulicy Miłoszyckiej. Jest to pierwszy kontrakt, w ramach którego zabezpieczono środki na poinwestycyjną odbudowę użytkowanych przez Wykonawcę dróg.

Od stycznia 2015 – na stronie swojczyce.pl – będziemy szczegółowo opisywać budowę wałów w Dolinie Widawy oraz przebudowę mostu Strachocińskiego. Udostępnimy terminarze oraz komunikaty i informacje Wykonawcy, ponieważ inwestycja ta wiąże się reorganizacją ruchu i dużymi uciążliwościami. W związku z tym przygotowujemy dla Państwa specjalne otwarte spotkanie z Inwestorem i Wykonawcą, podczas którego chcielibyśmy omówić całość inwestycji. Już teraz prosimy o zadawanie pytań, które przekażemy DZMiUW oraz Skanska do opracowania i przedstawienia odpowiedzi podczas spotkania.

Dokładny termin spotkania podamy na początku lutego przyszłego roku (ok. 15.02.2014). Pytania prosimy zadawać:

– w formie elektronicznej (sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl),
– listownie pod adresem Zarząd Osiedla ul. Swojczycka 118, 51-501,
– osobiście w czwartki od 18.00 – 19.30 podczas dyżurów.

Koordynatorzy ze stron RO: Renata Piwko-Wolny, Grzegorz Makuch, Jarosław Pasierski oraz Mariusz Tokarz.

Inwestor: DZMiUW. Wykonawca: firma SKANSKA S.A.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *