//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Po spotkaniu z władzami gmin Siechnice i Czernica w sprawie problemów komunikacyjnych

W dniu 14 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach odbyło się bardzo ważne spotkanie przedstawicieli samorządów: gmin, miast i powiatów położonych po wschodniej stronie Wrocławia. Przyczynkiem do spotkania była historyczna, pierwsza połączona sesja Rady Miejskiej w Siechnicach oraz Rady Gminy Czernica.

Podczas nadzwyczajnej sesji dwóch Rad omówione zostały problemy dojazdu do Wrocławia z kierunków Siechnic, Czernicy, Jelcza – Laskowic, Oławy, a także osiedli wrocławskich m.in. Strachocina, Swojczyc, Wojnowa i Jagodna.

Do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez gminę Siechnice, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach Roman Kasprowicz i Burmistrz Siechnic Milan Ušák zaprosili: Marszałka Województwa Dolnośląskiego, prezydenta Wrocławia, burmistrzów i wójtów z sąsiednich miast i gmin, starostów powiatów wrocławskiego i oławskiego, a także przedstawicieli rad Wrocławskich osiedli (zlokalizowanych po wschodniej stronie miasta).

W spotkaniu, oprócz włodarzy i szefów Rad gmin Siechnice i Czernica, uczestniczyli także przedstawiciele władz: Burmistrz miasta Oława, Zastępca Burmistrza miasta Jelcz-Laskowice, Wójt gminy Domaniów, Radni powiatu oławskiego oraz przedstawiciele kilku rad wrocławskich osiedli. W spotkaniu uczestniczył też prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Pan Jacek Kowalski. Mimo bardzo ważnego tematu, którego dotyczyło spotkanie oraz wysokiej rangi uczestników, z zaproszenia nie skorzystały władze Wrocławia, powiatu wrocławskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na zakończenie kilkugodzinnych obrad doszło do podpisania apelu skierowanego między innymi do władz Wrocławia o zaangażowanie się stolicy Dolnego Śląska w utworzenie Związku Metropolitalnego. W apelu określono najważniejsze zadania jakimi powinien zająć się Związek, takimi jak budowa Tras: Swojczyckiej i Krakowskiej.

Nasi przedstawiciele szczególnie byli zainteresowani budową Trasy Swojczyckiej jako jedynej prawdziwej alternatywy dla naszego rejonu. Spotkanie w Siechnicach pokazało, że finansowanie tej inwestycji wcale nie musi pochodzić z budżetu poszczególnych gmin. Przypomnijmy, że gmina Wrocław często podawała argument przeciwko budowie tej trasy jako zbyt drogiej dla budżetu miasta.  Teraz jednak już wiemy, że jest wiele innych możliwości pozyskania środków na ten cel pod warunkiem właściwej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Dlatego też spotkanie to traktujemy… cytat z wypowiedzi burmistrza Siechnic:  …jako początek procesu związanego z powstaniem Związku Metropolitalnego, który dzięki już istniejącym ustawowym zapisom, otrzymywać będzie fundusze z budżetu państwa, szacowane przez ekspertów w przypadku Wrocławia na około kilkadziesiąt do dwustu milionów złotych rocznie. Dzięki takiemu budżetowi Związek Metropolitalny będzie wspólne przygotowywać plany i realizować inwestycje ważne dla całej aglomeracji, takie jak budowa trasy Krakowskiej czy Swojczyckiej. Projekty, które od kilkudziesięciu lat stoją na półkach bez żadnej perspektywy na ich realizację, mogłyby być zrealizowane w ciągu kilku lat. Wszystkie obecne strony wyraziły chęć dalszej współpracy w tym kierunku i mamy nadzieję, że Wrocław również jak najszybciej przystąpi do tego porozumienia.

Dziękujemy obecnym na spotkaniu samorządowcom, a w szczególności burmistrzowi Siechnic, Panu Milanowi Ušákowi za zaproszenie i merytoryczną dyskusję.

Materiał ze strony Gminy Siechnice – Komunikat dotyczący modernizacji i rozbudowy drogi Trestno-Blizanowice

Transmisja video z poniedziałkowej sesji:

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *