21/09/2023
Komunikacja

Pismo Zarządu Osiedla do WTR w sprawie zmiany nazw przystanków Smocza

Wydział Transportu Urząd Miejski Wrocław 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczcyce-Wojnów stanowczo sprzeciwia się procedurze zmiany nazewnictwa przystanku „Smocza” w ciągu ulicy Strachocińskiej, w obydwu kierunkach.
Wnosimy o natychmiastowe zawieszenie wprowadzenia tej zmiany, do czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, oraz podjęcia odpowiednich uchwały przez Radę Osiedla. Uzasadnienie W dniu 20.08.2018 otrzymaliśmy od mieszkańców naszego osiedla, zaskakującą nas informację o zmianie nazewnictwa dla przystanków „Smocza” na „Wykładowa”.

Nasze zdziwienie i sprzeciw budzi tryb podjętej decyzji i towarzyszące jej okoliczności, a mianowicie:
– zmiana wyłącznie na wniosek jednej osoby, co do której nie mamy pewności, że jest mieszkańcem naszego osiedla,
– zmiana na skutek irracjonalnej argumentacji, której przyjęcie podważa powagę organów samorządowych Wrocławia i podległych mu departamentów,
– osoba wnioskująca powoływała się na konsultacje w przedmiotowej sprawie z Zarządem Osiedla, co nie miało nigdy miejsca,
– zmiana została wprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami i Radą Osiedla,
– zmiana została wprowadzona bez poinformowania o tym Zarządu Osiedla oraz Radych Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Chciałabym nadmienić, że nazewnictwo na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojnów jest ściśle powiązane z jego historią, tożsamością mieszkańców, ich zaangażowaniem. Smok Strachota jest od ponad 30 lat umownym symbolem naszego osiedla, a mieszkańcy, aktywiści i Rada Osiedla podtrzymują i pielęgnują legendę o Smoku Strachocie (należącą do kanonu legend wrocławskich).

Nazewnictwo jest niezmiernie ważnym elementem na wielu osiedlach, w szczególności peryferyjnych, których społeczności silnie identyfikują się z historią i z miejscem w którym mieszkają.
Godząc się na takie zmiany Miasto „zaciera” to co ważne dla mieszkańców, a na to nie możemy się zgodzić.
Oczywiście istnieje inny argument, związany z drobną korektą lokalizacji jednego z przystanków, ale moim zdaniem jest to tylko próba usankcjonowania wcześniejszej argumentacji wnioskodawcy.
Tym bardziej zmiana ta nie powinna w ogóle być brana pod uwagę, bez wcześniejszej opinii RO i ogółu mieszkańców. Dostrzegam także niebezpieczeństwo, związane z precedensem, który otworzy furtkę osobom, podnoszącym podobną argumentację w innych rejonach miasta w kwestii nazewnictwa ulic, przystanków czy innych obiektów publicznych. Jednocześnie sprzeciw budzi fakt, że miasto nie informuje Rad Osiedli o próbach powoływania się na Zarządy Osiedli osób trzecich.


W świetle powyższego, Zarząd Osiedla wnosi o natychmiastowe wstrzymanie zmiany nazwy przystanków „Smocza”, a także korekty w rozkładach jazdy MPK.


Z poważaniem Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
www.swojczyce.pl  fb/swojczyce

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Jeden komentarz do “Pismo Zarządu Osiedla do WTR w sprawie zmiany nazw przystanków Smocza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *