//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Pismo w sprawie ulicy Ludowej – poprawa bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Miejskiej
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
e-mail: wim@um.wroc.pl
Dział Organizacji Ruchu Drogowego

Dotyczy ruchu kołowego na ulicy Ludowej na odcinku od wałów przeciwpowodziowych do skrzyżowania z ulicą Miłoszycką
Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów – na wniosek mieszkańców – wnosi o ograniczenie ruchu kołowego dla pojazdów o masie powyżej 6 ton w ciągu ulicy Ludowej, a szczególnie na odcinku od ulicy Wilczyckiej, poprzez międzywale, aż do skrzyżowania z ulicą Miłoszycką,  z wyłączeniem spod zakazu obsługi bytowej mieszkańców oraz obsługi międzywala i budowli hydrotechnicznych na tym odcinku.

Mieszkańcy – a ślad za nimi  Zarząd Osiedla – wnosi o zamontowanie progów zwalniających i poprawę kondycji ulicy – w trakcie remontu nawierzchni podczas zbliżającej się inwestycji kanalizacji tego odcinka.

Uzasadnienie

Mieszkańcy ulicy Ludowej wnieśli o w/w wymienione wyłączenie z ruchu kołowego z ważnych powodów, które utrudniają im warunki zamieszkania:

– całkowity brak pobocza i chodników, który uniemożliwia bezpieczne poruszanie się mieszkańców w ciągu ulicy Ludowej
– całkowity brak szykan spowalniających czy ograniczenia prędkości pojazdów
– z powodu nadmiernego, nieograniczonego ruchu kołowego brak możliwości bezpiecznego wyjazdu z posesji
– mieszkańcy to z reguły osoby starsze ub rodzice z małoletnimi dziećmi, które obawiają się o własne bezpieczeństwo.

Nadmieniamy, że służby mundurowe nie są w stanie wyegzekwować od kierowców przestrzegania prędkości  z uwagi na znaczny, stały potok samochodów w kontekście braków kadrowych służ.

Prosimy o pisemne poinformowanie Zarządu Osiedla o podjętych krokach.

Prosimy uznać sprawę za pilną ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i uciążliwość związaną ze wskazanym ruchem kołowym.

Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin -Swojczyce- Wojnów

tel. 501 408 931

email: renata.piwko-wolny@osiedla.wroclaw.pl

www.swojczyce,pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *