22/09/2023
Inwestycje

Pismo w sprawie progów zwalniających Mysłowicka

Pismo w sprawie progów zwalniających Mysłowicka

Wydział Inżynierii Miejskiej
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4

Szanowni Państwo, 

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów wnosi – w porozumieniu i na wniosek mieszkańców – o budowę progów zwalniających w ciągu ulicy Mysłowickiej. Wnosimy o budowę progów w formie
wyniesienia jezdni (przebudowa). Wykluczamy rozwiązanie polegające na budowie progów nakładanych na istniejącą nawierzchnię.

Uzasadnienie Mieszkańcy ulicy Mysłowickiej zwrócili się do Zarządu Osiedla o budowę progów zwalniających, z uwagi na wzmożony ruch kołowy, który jest wynikiem dojazdu do Myjni NIKITA.
Dodatkowym argumentem jest fakt, że kierujący pojazdami nie stosują się do ograniczenia prędkości, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, a w szczególności bawiących się dzieci.
Ważnym argumentem jest także odmowa (ze strony WIM), budowy wjazdu na myjnię NIKITA od strony ulicy Strachocińskiej (vide znak sprawy WIM-ER.7223.620.2016.MWO). Jeżeli chodzi o technologię, mieszkańcy wskazują na konieczność zastosowania „cichej” wersji progów, więc tzw. nakręcane progi nie wchodzą w rachubę.
Jest to podyktowane bliskością budynków mieszkalnych. Z uwagi na powyższe, wnosimy jak we wstępie.

Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin Swojczyce Wojnów
tel. 501 408 93

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

2 komentarze do “Pismo w sprawie progów zwalniających Mysłowicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *