//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Pismo w sprawie pomocy dla Ekostraży Miłoszycka 67

Biuro Prezydenta Wrocławia
Szanowny Pan Prezydent  Rafał Dutkiewicz DW: Sz, Pani Dyrektor Anna Prostak
Wrocławskie Mieszkania

________________________________________________
Dotyczy pomocy Ekostraży Miłoszycka 67


Szanowny Panie Prezydencie,
 

Pragniemy prosić o pomoc dla organizacji pozarządowej EKOSTRAŻ, która Pana decyzją otrzymała w użytkowanie posesję i nieruchomość przy ulicy Miłoszyckiej 67.Sytuacja lokalowa Ekostraży wciąż jest nieco trudna, ponieważ muszą ponieść ogromne nakłady na remont i przystosowanie budynku do konkretnego profilu działalności na rzecz zwierząt.

Zmiany są oczywiście po stronie Ekostraży, która zobowiązała się do podjęcie odpowiednich inwestycji – co reguluje umowa pomiędzy stronami.Szczególnie ciężka sytuacja jawi się na posesji, ponieważ znaczną jej część zajmuje gruz po zawalonych komórkach gospodarczych. Podczas oględzin, które odbyliśmy jako Zarząd Osiedla (tuż po przejęciu nieruchomości przez Ekostraż), stwierdziliśmy także uszkodzone i zawalane gruzem zbiorniki na nieczystości, które naszym zdaniem zostały rozszczelnione i uszkodzone podczas prowadzonych tam prac rozbiórkowych przez poprzednich użytkowników.

Urzędnicy ze spółki Wrocławskie Mieszkania wstępnie oszacowali kubaturę zalegającego gruzu i odpadów budowlanych na kilkadziesiąt dużych kontenerów. Podczas ostatniej wizyty, po uprzątnięciu odpadów wielkogabarytowych przez Ekostraż, szacunki opiewają na 20-30 kontenerów gruzu. Dla organizacji, która sprawuje funkcje społeczne wobec mieszkańców, kwota za samodzielne usunięcie zalegającego gruzu jest gigantyczna i nieosiągalna.

Dlatego prosimy o pomoc w podjęciu decyzji przez zarządcę terenu –  Wrocławskie Mieszkania-  który naszym zdaniem,  powinien przekazując teren uprzątnąć niebezpieczny dla życia i zdrowia gruz, a także dokonać utylizacji uszkodzonych zbiorników szamba. Nadmieniam, że sytuacja z uszkodzonymi szambami – jeśli utrzymywała się przez dłuższy czas przed najmem Ekostraży – stanowiła zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców Swojczyc, co powinno zobligować WM do podjęcia odpowiednich działań bez zwłoki.

Z uwagi na powyższe prosimy o pomoc w podjęciu odpowiednich kroków, polegających na usunięciu gruzu oraz utylizacji zasobników sanitarnych przez Zarządcę terenu Wrocławskie Mieszkania. 

Z poważaniem i szacunkiem, Renata Piwko-Wolny

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
www.swojczyce.pl , email: renata.piwko-wolny@osiedla.wroclaw.pl
fb/swojczyce

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *