01/10/2023
Aktualności

Pismo w sprawie polowań w Lesie Strachocińskim

Zarząd Osiedla wystosował do Urzędu Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego WD oraz do Kół Łowieckich następujące pismo: 

Rada Miasta, UMWD, Koła Łowieckie

dotyczy: braku polityki informacyjnej dla mieszkańców Wrocławia w kontekście polowań na terenie miasta Wrocławia.

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów odebrał wiele niepokojących sygnałów dotyczących polowań, które odbywają się na terenie naszych osiedli oraz na przylegających do nich terenach rekreacyjnych. Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie tym faktem, w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców. Przez ostatnie dni usiłowaliśmy ustalić fakty i są one w naszym odczuciu nie do przyjęcia. 

Tereny naszego osiedla to nie tylko ulice, parki i budynki, ale także rozległe tereny zielone Lasu Strachocińskiegi i Wojnowskiego.

W ostatnich latach nasze osiedla stają się coraz liczniejsze, a połacie zabudowy sytuowane są wzdłuż Odry i przylegających do niej lasów. Ta bliskość, a także rozwój infrastruktury na groblach, sprzyja wypoczynkowi, spacerom, turystyce rowerowej, bieganiu. Osiedlające się rodziny to głównie rodzice z małymi dziećmi, które masowo korzystają z uroków lasów. Lasy te – ze względu na bogactwo flory – są także terenem edukacji przyrodniczej dla wrocławskich szkół. Przez Las Strachociński wiodą atrakcyjne trasy dla biegaczy i rowerzystów, a także Seniorów uprawiających nordic walking.

W świetle powyższych faktów, uważamy za niedopuszczalne brak spójnej i skutecznej polityki informującej mieszkańców o odbywających się polowaniach lub odstrzale zwierzyny w pobliżu zabudowań mieszkalnych, a także na terenach, które są wykorzystywane do rekreacji.
Ponieważ nie ma ustawowego obowiązku powiadamiania mieszkańców o polowaniach, nie robią tego żadne organa i organizacje: Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski i Koła Łowieckie. Przepływ informacji ogranicza się jedynie do pisma pomiędzy kołami łowieckimi a zarządcami terenów (tu Gmina). Tu informacja utyka, nie nadaje się jej żadnego biegu. Nie ma jej ani na portalach miejskich, ani UMWD, nie znalazłam jej także w kołach łowieckich. Dochodzi do sytuacji, gdy mieszkaniec samodzielnie musi poszukiwać wzmianek i terminów planowanych polowań, chcąc – na przykład – pójść na spacer. Jest to niedopuszczalne, a obieg informacji powinien być odwrócony. To na Gminach i Kołach Łowieckich powinien spocząć obowiązek SKUTECZNEGO poinformowania mieszkańców o zagrożeniu. 
Naszym zdaniem, należy to zmienić odpowiednią uchwałą RM. W dobie wydajnej i skutecznej dystrybucji informacji poprzez media tradycyjne, media społecznościowe, biuletyny czy system sąsiedzki/parafialny – dotarcie do coraz większej liczny potencjalnych odbiorców nie jest żadnym problemem.

Drugą sprawą poruszaną w rozmowach z mieszkańcami jest fakt, że na terenie miasta Wrocławia umożliwiono organizowanie odstrzału zwierzyny zarówno tej regulującej populację jak i rekreacyjnej. Rozumiemy konieczność odsunięcia dzikiej zwierzyny od osiedli, ale zdaniem Zarządu Osiedla i dużej rzeszy mieszkańców, powinno się zastosować odłów żywej zwierzyny.

Ostatnią sprawą jest fakt niewystarczającego oznaczania miejsca, w których odbywają się działania kół łowieckich. Mieszkańcy zgłaszają, że myśliwi są słabo oznaczeni, nie ma tablic informacyjnych. Wnosimy o zmianę tej sytuacji.

Nadmieniamy, że samodzielnie skontaktowaliśmy się z Kołami Łowieckimi i podjęliśmy rozmowy na temat skutecznego systemu powiadamiania. Ale w naszym odczuciu nie wyczerpuje to tematu, dlatego wnosimy o podjęcie skutecznych działań systemowych.

Służymy także pomocą i możemy podjąć się konsultacji na poziomie osiedlowym i miejskim. 

Z poważaniem 

Renata Piwko-Wolny 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

1 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

3 komentarze do “Pismo w sprawie polowań w Lesie Strachocińskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *