//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Pismo interwencyjne w sprawie ulicy Włościańskiej

Biuro Prezydenta Wrocławia
Szanowny Pan Prezydent  Rafał Dutkiewicz

DW: WI UM Wrocław, ZDiUM Wrocław, MPWiK, Służy Mundurowe

_____________________________________________________  

Pilna interwencja w sprawie dewastacji nawierzchni i infrastruktury podziemnej w ciągu ulicy Włościańskiej we Wrocławiu  

Szanowny Panie Prezydencie, 

W ślad za interwencją mieszkańców ulicy Włościańskiej z dnia 14 lipca 2018 roku, po wielokrotnym osobistym rozpoznaniu sprawy w terenie, oraz po korespondencji ze służbami mundurowymi oraz ZDIUM, prosimy o interwencję w sprawie należytego zabezpieczenia nawierzchni ulicy Włościańskiej na odcinku od numeru 2 do 14. Wnosimy także o należyte zabezpieczenie infrastruktury podziemnej przed ewentualnymi dalszym uszkodzeniami, w tym wodociągu, gazociągu, kanalizacji burzowej i kanalizacji sanitarnej.

Zarząd Osiedla przychyla się także o pilne wydanie decyzji w trybie administracyjnym, nakazującym firmom transportowym obsługującym ww inwestycje o stosowaniu pojazdów o tonażu, który nie narazi mienia gminnego na dalszą dewastację. 

Uzasadnienie Podczas prowadzonej inwestycji przy ulicy Włościańskiej 10a (inwestor Lions SA z siedzibą w Warszawie) zarówno mieszkańcy, jak i Zarząd Osiedla stwierdza naganne zachowania firm transportowych dowożących materiały do ww inwestycji, które charakteryzują się ponadnormatywnym  tonażem i ogromnym obciążeniem drogi osiedlowej.

Jak Państwo wiecie, wszystkie media i ulica Włościańska zostały wybudowane i wyremontowane z puli tzw. inicjatyw lokalnych w latach 1986-2001. Mieszkańcy zebrali wymaganą przez Gminę część funduszy dla każdej z inwestycji, co stanowiło dla większości rodzin ogromny wydatek w wieloletnim budżecie domowym. Fundusze zbierane były z wielkim trudem, przez lata – z powodów niskiego statusu finansowego większości mieszańców. Z tego też powodu – i jest to słuszna przesłanka – mieszkańcy uważają, że jest to ich własność, bo okupiona dużymi wyrzeczeniami przez szereg lat. Dodatkową przesłanką do pilnej interwencji z Pana strony niech będzie fakt, że nawierzchnia ulicy Włościańskiej została zaprojektowana w sposób, który nie pozwala na  przyjęcie dużego natężenia ruchu jak i dużego obciążania ponadnormatywnym tonażem.  W trakcie budowy, Społeczny Komitet Budowy ulicy Włościańskiej, wielokrotnie czynił uwagi do dziennika budowy o niewystarczającej podbudowie tej drogi, oraz w związku z niesprzyjającymi warunkami geologicznymi.

Uwagi te nigdy nie zostały uwzględnione przez projektantów, z wyjaśnieniem, że ulica będzie pełniła funkcję drogi osiedlowej o niskim natężeniu ruchem. Życie zweryfikowało ten fakt już po paru latach, kiedy to ulica Włościańska stanowiła dziki objazd dla ulicy Strachocińskiej. Staraniem samych mieszkańców z poparciem Rady Osiedla, ulicę „zamknięto” w połowie wysokości, co ruch uspokoiło i zapobiegło – w pewnym stopniu –  dalszej dewastacji. Niestety od 2 miesięcy, na odcinku od numeru 2 do 14, prowadzony jest intensywny transport ciężarowy, a Wykonawca – co przyznaje sam Inwestor – nie chce prowadzić dostaw przy użyciu mniejszych pojazdów, ponieważ to powiększyłoby koszta inwestycji. 

Ulica Włościańska – a co za tym idzie także ulica Zagrodnicza – w godzinach 8.00 – 17.00 są jednym wielkim placem manewrowym dla ogromnych ciężarówek dowożących materiały budowlane czy wywożące ziemię z wykopów. Dodatkową uciążliwością dla mieszkańców stały się spaliny z ustawionych w kolejce pojazdów, bądź tych które wielokrotnie manewrując, usiłują wjechać  w niezwykle wąski wjazd na budowę.

Mieszkańcy zgłosili także próby wjazdu na budowę poprzez sięgacz na wysokości numerów 14, co pogorszyło w stopniu znacznym kondycję nawierzchni gruntowej na tym odcinku, Mieszkańcy wykonali stosowaną dokumentację zdjęciową i przekazali na Pana ręce wraz z pismem z dnia 14 lipca 2018 roku. Wielokrotnie wzywano także służy mundurowe.

Zarząd Osiedla wystosował pisma do ZDIUM i służb mundurowych, na które otrzymał w dniu 4 lipca odpowiedź (o poprawności wydanych pozwoleń i prowadzeniu dalszych kontroli).
Nadmienić należy, że zarówno mieszkańcy jako i Zarząd Osiedla nie są przeciwnikami samej inwestycji ( zgodniej z MPZP)  ale bezkompromisowego – ze strony Inwestora i Wykonawcy – sposobu prowadzenia tej inwestycji. Zarząd Osiedla wnosi zatem o stosowną ekspertyzę uszkodzeń, które zdaniem użytkowników, mieszkańców i Zarządu Osiedla są postępujące: pojawiły się pęknięcia podłużne w strefie kanalizacji liniowej, kostka wraz z podbudową znacznie obniżyła się w miejscach strategicznych tj. przy studzienkach i zaworach, został uszkodzona kostka w wielu miejscach.

Odcinek ten był do tej pory najlepiej utrzymanym odcinkiem ulicy Włościańskiej (po drugiej stronie zmiany strukturalne i uszkodzenia  są rozleglejsze ze względu na wcześniejsze inwestycje w Parku). Stan ten niestety możemy określić jako „przeszły”. Z uwagi na powyższe wnosimy przychylenie się do prośby mieszkańców i Zarządu Osiedla o pilną interwencję w tej sprawie. Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania korespondencji oraz pisemne informacje związane z postępowaniem Urzędu i odpowiednich instytucji  w ww sprawie. 

Pozostaję z szacunkiem oraz z nadzieją na interwencję,  

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
www.swojczyce.pl , email: renata.piwko-wolny@osiedla.wroclaw.pl
fb/swojczyce


0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *