Pismo do RZGW dot. remontu korony wału Tatarakowa-Tama

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do prowadzonej z Państwem korespondencji  (pisma: R.O.115/VI/14 oraz NZW-400-4/14/BP) w sprawie rewitalizacji drogi leżącej na działce nr 5 AM 28 Obręb Swojczyce zwracamy się ponownie z apelem o podjęcie działań mających na celu przywrócenie porządanej funkcjonalności infrastrukturze będącej w Państwa zarządzie.

Przede wszystkim prosimy o informację czy zostały podjęte i na czym mają polegać działania mające na celu przeprowadzenie prac remontowych przedmiotowej drogi. Czy plan inwestycyjny na przyszły rok przewiduje pozyskanie i przeznaczenie środków na realizację tego celu?

Pragniemy zaznaczyć, że w kontekście istniejących i realizowanych obecnie rozwiązań komunikacyjnych (most nad kanałem nawigacyjnym, rewitalizacja korony wałów na odcinkach: Mosty Chrobrego – Śluza Bartoszowice, Jaz Opatowice – Most Zwierzyniecki, nowo otwarta droga rowerowa Śluza Bartoszowice – Olimpa Port oraz Grobla Janowicko – Swojczycka) pozostawienie przedmiotowej drogi w dotychczasowym, miernym stanie technicznym stawia zarządcę w złym świetle, szczególnie, że inne będące w Państwa gestii obiekty znajdujące się w pobliżu są zadbane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Zauważamy pozytywną reakcję Państwa na nasze poprzednie pismo. Podjęte zostały doraźne działania, za które dziękujemy. Niestety nie przynosły one spodziewanych przez nas efektów. Oczyszczona została z zieleni jedynie południowa strona drogi, która w chwili obecnej ponownie zarosła. Nie oczyszczono natomiast północnej strony drogi wzdłuż której przebiega wąska szutrowa ścieżka pozwalająca na stosunkowo bezpieczne przemieszczanie się pieszym i rowerzystom. O oczyszczenie tej strony drogi chodziło nam najbardziej. Czy jest jakiś problem uniemożliwiający przeprowadzenie prac po obu stronach drogi?  Nie oczyszczana skrajnia drogi i skarpa wału zarasta krzewami i młodymi drzewami, które wkrótce osiągną rozmiary nie pozwalające na ich usunięcie. Rozrastające się układy korzeniowe krzewów i drzew porastających skarpę wału stanowią czynnik osłabiający jego strukturę. Zgodnie z zapisami obowiązującego Prawa wodnego skarpy wałów od strony odpowietrznej powinny być wolne od krzewów i drzew. Prosimy o przeprowadzanie oczyszczenia i wykoszenia poboczy przynajmniej dwa razy do roku bo to zagwarantuje trwałość przeprowadzonym prac. Zwracamy również uwagę na konieczność wykarczowania krzewów bo jedynie tak przeprowadzone prace przynoszą trwały efekt.

 Z poważaniem
Jarosław Pasierski
Radny Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *