//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Pismo do Prezydenta Wrocławia – interwencja w sprawie prowadzonych inwestycji na terenie osiedli

Zarząd Osiedla wystąpił do Prezydenta Miasta Wrocławia z prośbą o interwencję dotyczącą prowadzonych inwestycji na terenie osiedli Strachocin – Swojczyce – Wojnów,  w tym głównie zadania dotyczącego inwestycji „Przebudowa ul. Miłoszyckiej” 


Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz
DW: Wrocławskie Inwestycje, Skanska SA 

Szanowny Panie Prezydencie

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów zwraca się z prośbą, o pilną interwencję w sprawie inwestycji prowadzonych na terenie osiedli Strachocin – Swojczyce – Wojnów tj.przebudowa Mostu Strachocińskiego, przebudowa ul. Miłoszyckiej oraz prace prowadzone w ramach kontraktu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”.
W dniu 16 lutego 2017 Wrocławskie Inwestycje, na wniosek Zarządu Osiedla SSW, wydały oficjalny komunikat dotyczący opóźnienia w w/w kontraktach. – Komunikat „Wrocławskich Inwestycji” w sprawie przebudowy ul. Miłoszyckiej. Pierwotne przyczyny opóźnień są nam znane, wiadomości te przekazywaliśmy naszym mieszkańcom na bieżąco już w listopadzie i grudniu 2016 roku. Rozumiemy także konieczność modyfikacji terminu zakończenia kontraktu pod kątem kłopotów z zimową aurą, a także z kolizją instalacji w ulicy Swojczyckiej.

Niestety – zarówno Zarząd Osiedla jak i Mieszkańcy – z niepokojem obserwujemy bardzo wolne tempo prac na wszystkich odcinkach. Pomimo sprzyjającej od 10 dni aury, prace prowadzone są wyrywkowo, a na niektórych odcinkach nie prowadzi się ich w ogóle. Niepokoi nas także, że na poszczególnych odcinkach ilość zaangażowanych pracowników ze strony wykonawcy drastycznie spadła. W niektórych miejscach nawet do zera. Niezadowalające jest także tempo prac porządkowych terenów przyległych i placów odkładczych, co ułatwiłoby poruszanie się pieszym i rowerzystom (chodniki, przejścia, place).

Nie muszę dodawać, że sytuacja komunikacyjna na naszych osiedlach jest tragiczna. Czas przejazdu w szczycie porannym i popołudniowym ze Strachocina w rejon Placu Grunwaldzkiego waha się na poziomie od 90-120 minut. W dużym europejskim mieście, jakim jest Wrocław, powinno się zadbać o mieszkańców każdej dzielnicy – także i peryferyjnej. Natomiast w nadzwyczajnej sytuacji –  jaką jest remont jedynej nitki komunikacyjnej do centrum – otoczyć mieszkańców szczególną troską i planować inwestycję w taki sposób, aby nie zaburzała rytmu życia osiedla.  W świetle powyższego prosimy o informacje:

   1. Dlaczego prace remontowe w tej chwili przebiegają tak wolno?

   2. Na jakim etapie jest realizacja kolizji instalacji w ul. Swojczyckiej?

   3. Czy są inne przeszkody stojące na drodze zakończenia tych inwestycji (czynnik ludzki, podwykonawcy) ?

   4. Prosimy o podanie precyzyjnych terminów oddania do użytku mieszkańców poszczególnych odcinków prowadzonych prac.


Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *