21/09/2023
Inwestycje

Pismo do DZMiUW w sprawie remontu wałów – uwagi do zakończenia inwestycji

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Sz. P. Bartosz Słoma
Sz. P. Maciej Madeła Uwagi Rady Osiedla dotyczące odbiorów częściowych na odcinku Tatarakowa-Leśna

Szanowni Państwo,

W ślad za naszymi rozmowami, przesyłam Państwu pierwszą część uwag  dotyczącą remontowanych wałów na odcinku Tatarakowa – Leśna.  Uwagi ujęto w formie skróconych haseł. Jeśli będą one nieczytelne, proszę o telefon. Dołączono częściową dokumentację zdjęciową.

https://drive.google.com/folderview?id=0B1whLBqy9Zf6eVVqbG1fRmh0aUU&usp=sharing 

1. Leśna – Wałowa
a. przejście przy transformatorze rozryte, grunt zamieniony w błoto (fot. 401…415), konieczność starannego zniwelowania, dosiania trawy, utwardzenia ścieżki grysem, do odtworzenia rozjeżdżony odcinek starego wału (czerwony szkic na fot. 201);
b. przy omawianym szlaku, za transformatorem miejsce na ponowne osadzenie stołu ping-pongowego, ławki, stojaka rowerowego, stolika szachowego, po uprzednim uzupełnieniu gruntem niecki pokazanej na fot. 201 (żółte kreski) oraz 203 i 204 (strzałka pokazuje młodą dziczkę owocową do usunięcia).
2. Fot. 301, 302, 303 pokazują urządzenia pozostające w kolizji z drogą na wał w wyniku niewłaściwego zlokalizowania wschodniego wjazdu; urządzenia do przeniesienia za transformator, jak
opisano powyżej.
3. Skutkiem wjeżdżania ciężkim sprzętem w stronę przepustu są uszkodzenia jezdni i zniszczona pokrywa studzienki deszczowej (zastępczo przysłonięte niepasującą kratką) : fotografie 400, 401, 403; kolejne skutki przeciążenia jezdni widać na fot. 402, 410, 412 (zniszczona kostka wokół studzienki kanalizacyjnej); fot. 305 pokazuje uszkodzenie krawężnika, a 404 do 409 jezdni, prawdopodobnie dokonane jednym przejazdem ciężkiego sprzętu; fot. 412 pokazuje zniszczoną pokrywą zaworu wodociągowego przy
Leśnej 11 .
4. Zjazdy z wału nie mają obniżonych krawężników i utwardzenia nawierzchni – niedopatrzenie do łatwego skorygowania (fot. 501, 502, 503 oraz 301).
5. Dodatkowa uwaga: ścieżka z lasu w stronę ul. Odcinek (na wysokości osiedla KOLOROWEGO) nie ma na podejściu na wał nawet najprostszego utwardzenia tłuczniem, a od strony osiedla jest
zbudowane zejście.
6. Prosimy zwrócić uwagę na wykończenie podłoża na wszystkich zjazdach i schodach na całym odcinku ( styk schodów / zjazdów z podłożem u podnóża) Prosimy jednocześnie o informację, czy w ramach zadania uzupełniającego istnieje możliwość wyrównania korony wału od Tatarakowej do tzw. starej tamy.

Pozostaję do dyspozycji.

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *