21/09/2023
InwestycjeKomunikacja

Pismo – apel do Prezydenta Wrocławia i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w sprawie systemowych rozwiązań komunikacyjnych i inwestycyjnych na obszarze osiedli SSW i ościennych gmin / osiedli. Zaproszenie do rozmów

Pismo – apel do Prezydenta Wrocławia i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w sprawie systemowych rozwiązań komunikacyjnych i inwestycyjnych na obszarze osiedli i ościennych gmin / osiedli

Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Marszałku, Zwracamy się do Panów w imieniu mieszkańców północno – wschodniej części Wrocławia, a także gmin ościennych Długołęka oraz Czernica. Pozwalamy sobie na to bezpośrednie wystąpienie, ponieważ posiadamy mandat zaufania, otrzymany od mieszkańców w ubiegłorocznych wyborach. Jesteśmy nie tylko mieszkańcami, ale i radnymi osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Kowale, reprezentujemy zatem interesy ludzi zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia. Chęć współpracy z nami zadeklarowali mieszkańcy i samorządowcy gmin sąsiadujących. Mamy świadomość, że problemy które chcemy zaakcentować dotyczą obszaru daleko wykraczającego poza nasze lokalne podwórze, dlatego pozwalamy sobie na wskazanie wielu beneficjentów naszych postulatów. Jeszcze w końcówce lat 80, osiedla nasze były niechlubnym przedsionkiem miasta Wrocławia, a niektóre z nich takimi pozostały do dzisiaj. Osiedla o charakterze wiejskim, pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury i wygód XX wieku, nie zachęcały do osiedlania się, skutecznie odstraszały inwestorów prywatnych i developerów. Aby zmienić przyszłość, należało już wtedy zainwestować w podstawowe elementy infrastruktury, i to my – mieszkańcy- dostrzegliśmy ten potencjał. W ciągu ostatnich 25 lat niektóre z naszych osiedl uległy głębokim przemianom, które w głównej mierze są zasługą samych mieszkańców. To dzięki naszemu uporowi i determinacji powstały m.in. wodociągi, infrastruktura gazowa i telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnie ulic osiedlowych. Każdej z wymienionych inwestycji towarzyszyły wszystkie aspekty pracy społecznej mieszkańców, 10% finansowy wkład własny na zasadach “dobrowolnej” darowizny na rzecz Gminy Wrocław, praca koncepcyjna, projektowanie, a niejednokrotnie praca fizyczna na budowie. Po 25 latach zmian status naszych osiedli jest zgoła inny. Północno-wschodni obszar miasta jest mocno zurbanizowany i wraz z ościennymi gminami – Czernica i Długołęka – stanowi tzw. sypialnię Wrocławia. Sypialnię i dom, z którego nie możemy swobodnie przemieścić się do pracy czy szkoły, a szybko rosnąca liczba mieszkańców skutkuje skrajnym obciążeniem ubogiego systemu dróg osiedlowych. Dom, z którego wyjątkowo daleko do jakiejkolwiek namiastki kultury, gdzie zrujnowane Swojczyce i Kowale czekają świetności od 1939 roku.
Chcielibyśmy przypomnieć Panom, że część osiedli stanowią tereny typowo przemysłowe, na których swoje inwestycje usytuowały światowe i krajowe koncerny m.in. Volvo, Polmos, 3M, Polifarb, De Dietrich, Dieterman, AB, Koelner , centra handlowe np. KORONA . Czy przychody Gminy z tytułu opłacanych przez te firmy podatków, nie powinny przekładać się na inwestycje na rzecz mieszkańców tych osiedli? A może przedsiębiorstwa te nie płacą żadnych podatków? Z niepokojem odbieramy informacje o odsuwaniu w czasie budowy łącznika Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Niezrozumiałe jest dla nas pomijanie od kilkudziesięciu lat – w planach inwestycyjnych – trasy prowadzącej z Kowal przez Swojczyce, Strachocin i Wojnów w kierunku Jelcza i powiązanego z nim łącznika (tzw. Trasy Olimpijskiej) od mostów Chrobrego wzdłuż ul. Mydlanej. Koniecznością stała się także rozbudowa mostów Chrobrego, które bez zwiększenia przepustowości tej przeprawy, nie pozwolą na prawidłowe korzystanie z Trasy Olimpijskiej i udrożnienia ul Swojczyckiej.
W celu odciążenia ruchu drogowego widzimy pilną potrzebę wprowadzenia rozwiązań m.in. takich jak tramwaj dwusystemowy czy szynobus na istniejącej linii kolejowej w kierunku Jelcza, a także przedłużenie ulicy Kwidzyńskiej do ulicy Mydlanej.
Zmniejszenie ruchu samochodowego jest możliwe również przez budowę systemu ścieżek rowerowych łączących centrum Wrocławia z naszymi osiedlami i okolicznymi miejscowościami. Płynność ruchu i bezpieczeństwo mieszkańców, należy podnieść przez właściwe oświetlenie przejść dla pieszych i pilne wybudowanie wielu brakujących zatok autobusowych, o co dopominamy się od wielu lat. Z zażenowaniem wspominamy o braku chodników wzdłuż głównych dróg. Mamy również szereg innych propozycji usprawnienia istniejących szlaków drogowych. W wieloletnich staraniach o modernizację i rozbudowę komunikacji na naszych osiedlach wielokrotnie spotykaliśmy się z lekceważeniem naszych potrzeb. Dostrzegamy, że działania poszczególnych instytucji publicznych nie są ze sobą powiązane, brak im koordynacji a decydentom brak dobrej woli do podejmowania prezentowanych przez nas problemów. Widzimy potrzebę współpracy wielu urzędów miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Apelujemy do władz miasta, powiatu i województwa o natychmiastową rewizję planów inwestycji dotyczących m.in. komunikacyjnych, obszaru osiedli Kowale, Swojczyce, Strachocin, Wojnów.

Naszą intencją jest pilne wyznaczenie przez Pana Prezydenta oraz przez Pana Marszałka osób w urzędach, które sprawowałaby nadzór nad wszelkimi działaniami dotyczącymi naszych osiedli. Oczekujemy od władz zmiany podejścia do naszych problemów. Jesteśmy gotowi na współpracę z Państwem, nad systemowymi rozwiązaniami, które pozwolą normalnie funkcjonować kilkudziesięciu tysiącom osób z ww. obszarów. W świetle powyższego wnosimy o pilne spotkanie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty niniejszego pisma. Jako miejsce spotkania proponujemy siedzibę Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów w godzinach 16.00 – 19.00. Prosimy, aby na spotkanie przybył Pan Prezydent, Pan Marszałek lub upoważnione osoby, które będą posiadały odpowiednie kompetencje do prowadzenia rozmów i podejmowania decyzji. Oczekujemy również, że podczas spotkania przestawicie nam Państwo swoich reprezentantów, oddelegowanych do pracy z Radami Osiedla oraz ekspertami.

W imieniu mieszkańców i Radnych Osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Kowale

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów ul.Swojczycka 118 51-501 Wrocław.
Tel./fax: 71348-38-29, 501 408 931
email: sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl
www: swojczyce.pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Jeden komentarz do “Pismo – apel do Prezydenta Wrocławia i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w sprawie systemowych rozwiązań komunikacyjnych i inwestycyjnych na obszarze osiedli SSW i ościennych gmin / osiedli. Zaproszenie do rozmów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *