Opinia w sprawie przebudowy ul. Miłoszyckiej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów w imieniu mieszkańców oraz własnym,  przedstawia oficjalne stanowisko w sprawie interpelacji Roberta Pieńkowskiego, radnego Rady Miejskiej Wrocławia, dotyczącej inwestycji „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu”. oraz wszelkich protestów podjętych przez nieformalnie działającą Radę Parafialną. Szczegóły w piśmie wysłanym do Prezydenta Wrocławia, spółki Wrocławskie Inwestycje, konserwatora zabytków oraz Kurii Wrocławskiej
 

Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Dotyczy:  Stanowisko Rady Osiedla w sprawie inwestycji: „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu”

Szanowny Panie Prezydencie

     Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów w imieniu mieszkańców oraz własnym, pragnie zająć stanowisko w sprawie interpelacji Roberta Pieńkowskiego, radnego Rady Miejskiej Wrocławia, dotyczącej inwestycji „Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu”.
Zdecydowanie nie zgadzamy się ze wszystkimi zawartymi w tym piśmie argumentami, które mają na celu niczym nie uzasadnione wstrzymanie tej jakże ważnej dla osiedli inwestycji.

     Pragniemy przypomnieć, że w latach od 2011 do 2013 – czyli w okresie, kiedy powstawał projekt przebudowy ul. Miłoszyckiej – odbywały się regularne spotkania z udziałem projektanta, przedstawicieli spółki „Wrocławskie Inwestycje”, Rady Osiedla oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz innych podmiotów. Spotkania te miały charakter otwartych konsultacji i dotyczyły projektu oraz wszelkich ewentualnych zmian.
    Wielokrotnie był też poruszany temat ingerencji w teren przykościelny, demontaż istniejącego muru oraz jego odbudowy – na liczne pytania i wątpliwości związane z zakresem prac na tym odcinku otrzymaliśmy wiarygodne odpowiedzi zarówno ze strony projektanta jak i inwestora. Według nich, ani zabytkowy kościół ani teren przykościelny – wyłączony z ochrony konserwatorskiej – na pewno nie będą w jakikolwiek sposób zagrożone.
Następnie w latach 2013 – 2015 uruchomiono procedurę związaną z wydaniem decyzji środowiskowej, a następnie z wydaniem pozwolenia na budowę. W okresie tym wszystkie zainteresowane strony miały – po raz kolejny – możliwość zgłaszania uwag dotyczących projektu przebudowy ul. Miłoszyckiej.
      W obliczu przedstawionych faktów tym bardziej dziwi nas, że wszelkie uwagi zarówno nieformalnej rady parafialnej jak i radnego Rady Miejskiej Wrocławia pojawiły się dopiero teraz, kiedy cała inwestycja została rozpoczęta. Nasuwa się zatem pytanie, gdzie były te osoby kiedy był czas na wszelkie dyskusje i zmiany? Dlaczego podważają wszystkie wcześniejsze uzgodnienia pomiędzy Kurią, Parafią św. Jacka, a Inwestorem? Dlaczego nie liczą się z opinią mieszkańców, którzy od wielu lat wyczekiwali tej inwestycji, i mimo licznych komunikacyjnych utrudnień z nią związanych z niecierpliwością oczekują na jej szczęśliwe zakończenie?
     Ponadto do Rady Osiedla docierają od mieszkańców Swojczyc informacje, że dwóch z przedstawicieli Rady Parafialnej celowo wprowadza mieszkańców w błąd, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje m.in. o braku pozwoleń na budowę czy działaniu Inwestora i Wykonawcy bez dokumentacji. Bazują oni także na uczuciach religijnych starszej generacji parafian strasząc wizją zawalenia się Kościoła. Takie postępowanie uważamy za karygodne, bowiem ma one na celu wywołanie niepokojów społecznych i osiągnięcie własnych celów poprzez kłamstwo i pomówienia.
    Nie ukrywamy, że jesteśmy oburzeni zaistniałą sytuacją, liczymy jednak na to, że zwycięży zdrowy rozsądek, i że 5 lat starań o remont tej jakże ważnej dla naszych osiedli ulicy nie pójdzie na marne.

Z poważaniem Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *